Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Vēja iedarbes uz dažādu formu pārsegumiem analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the wind action on differently shaped roofs"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs D.Serdjuks
Recenzents G.Šahmenko
Anotācija Maģistra darba tēma ir Vēja iedarbes uz dažādu formu pārsegumiem analīze. Apskatāmas konstrukcijas ir telpiskie pārsegumi. Šajā darbā tiek apskatīti telpisko pārsegumu veidi un formas veidošanas ģeometriskie pamatojumi. Galvenais izpētes objekts ir vēja slodzes ietekme uz telpiskiem pārsegumiem. Šī ietekme ir izvērtēta divu normatīvo dokumentu robežās СНиП 2.01.07-85 un EN-1. Tiek apskatīti slodzes noteikšanas metodika, aprēķina nosacījumi, galveno lielumu noteikšanas principi, pie tam, visi šie punkti tiek savstarpēji salīdzināti. Izpēti veic noteiktām izvēlētām konstrukcijām. Kopā ir apskatāmi četri pārsegumi: divi kupols un krokveidīgs pārsegums ir realizējami dzelzsbetona čaulas veidā, citi divi ieliekts cilindrisks pārsegums un pārsegums hiperboliskā paraboloīda formā ir vanšu konstrukcijas. Visas darbības un aprēķini ir balstīti uz Latvijas klimatiskiem apstākļiem. Darbs sastāv no piecām daļām. Darba apjoms - 100 lappuses. Darbs kopā satur 19 tabulas, 81 attēlu, 24 grafikus, 58 formulas, 6 pielikumus . Darba izstrādei ir izmantoti 10 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi vēja slodze, EN-1-4, EC-1-4, SNIP 2.01.07-85, telpiskie pārsgumi, liellaidumu.
Atslēgas vārdi angļu valodā wind force, EN-1-4, EC-1-4, SNIP 2.01.07-85, roofs, big span
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 15:57:12