Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Nanokompozītu materiālu īpašību noteikšana ar nesagraujošām metodēm"
Nosaukums angļu valodā "Characterization of nanocomposite material; properties by nondestructive technique"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs J.Barkanovs
Recenzents S.Ručevskis
Anotācija Maģistra darba tēma: Nanokompozītu materiāla īpašību noteikšana ar nesagraujošām metodēm. Maģistra darba galvenais mērķis materiālu īpašību noteikšanas nesagraujošo metožu adoptācija mazu izmēru paraugu testēšanai (siju ar izmēriem sākot no 60 x 10 x 2 mm un plātņu ar izmēriem 80 x 60 x 2 mm). Otrais darba mērķis ir oglekļa nanocauruļu (ONC) tilpuma koncentrācijas iespaida uz alumīnija sakausējuma elastīgajām īpašībām noteikšana. Pirmajā darba nodaļā tiek apskatīti ONC iespaida uz dažādām alumīnija sakausējumu īpašībām pētījumu rezultāti. Darba otrajā nodaļā ir aprakstīta materiāla elastīgo īpašību nesagraujošo noteikšanas metožu metodoloģija. Ir apskatīti 3 metodes 2 dinamiskās, viena no kurām bāzēta uz paraugu modālās analīzes un materiāla īpašību noteikšanas apgrieztās procedūras, otrā uz impulsa ierosināšanas metodes, un statiskais, kura pamatā ir trīspunktu lieces tests. Ir analizētas doto metožu adoptācijas izmantošanai mazu izmēru paraugu testēšanai iespējas. Darba trešajā nodaļā tiek aprakstītas nanokompozītā alumīnija materiāla īpašību noteikšanas procedūras ar dotām metodēm, tiek dota iegūto rezultātu analīze. Maģistra darbs izstrādāts angļu valodā. Darba apjoms 86 lpp., ieskaitot kopsavilkumu latviešu valodā, 51 att., 14 tab. Darbā izmantoti 23 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Alumīnija nanokompozīti, nesagraujošās metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Aluminium nanocomposites, non-destructive techniques
Valoda eng
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 14:47:32