Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Korupcijas risku novēršanas pasākumi muitas dienestā"
Nosaukums angļu valodā "Prevention measures of corruption risks in a customs service"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs S.Kārkliņa- Ādmine, VID MP Inspekcijas daļas vadītāja
Recenzents R.Račinska, RTU docente
Anotācija Latvijas muitas dienests ietilpst Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk VID) sastāvā, kas realizē gan nodokļu administrēšanu, gan muitas politiku. Muitas amatpersonām jāpilda amata pienākumi profesionāli, objektīvi un godīgi, ievērojot ētikas un uzvedības pamatprincipus. Muitas dienētā iespējams pastāv augsti korupcijas riski, kuri provocē muitas amatpersonas sākt rīkoties prettiesiski. Korupcijas riskam, pirmkārt, ir pakļauti tie amati, kuros strādājošām amatpersonām ir tiesības pieņemt lēmumus, kas ietekmē konkrētu subjektu. Korupcija grauj valsts, darbinieku un institūcijas reputāciju, kā arī nodara materiālu kaitējumu valstij un apgrūtina funkciju izpildi visiem muitas dienesta darbiniekiem. Korupciju nevar novērst pilnībā, bet to iespējams minimizēt, identificējot un novēršot korupcijas riskus. Diplomdarba objekts ir korupcijas risku novēršanas pasākumi Latvijas muitas dienestā, un to priekšmets korupciju veicinošie apstākli. Diplomdarba mērķis ir sniegt priekšlikumus korupciju mazinošo pasākumu pilnveidošanai VID Muitas pārvaldē (turpmāk MP). Diplomdarba uzdevumi ir analizēt korupcijas cēloņus un novērtēt VID MP īstenojamus korupcijas novēršanas pasākumus. Diplomdarba izklāsta daļa sastāvs no trim daļām: 1. Teorētiskā: Korupcija, to rašanas cēloni un sekas; VID struktūrvienību pretkorupcijas pasākumu kompetence; Normatīvie akti korupcijas novēršanai. 2. Analītiskā: VID MP Latgales muitas kontroles punktu (turpmāk MKP) daļas MKP iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas analīze; 2010.gada VID MP Inspekcijas daļas veikto pārbaužu analīze; Muitas amatpersonu aptaujas rezultātu analīze. 3. Praktiski zinātniskā: VID MP Inspekcijas daļas darba kvalitātes un efektivitātes celšana; Rekomendācijas korupcijas risku samazināšanai. Diplomdarbs sastāv no 73 lapaspusēm, tajā ietilpst 5 attēli, 1 tabula, 3 pielikumi. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti teorētiskie avoti, prezentācijas materiāli, intervijas, bukleti, VID nepublicēti materiāli un citi ārējie un VID iekšējie normatīvie akti, statistiskie dati, kā arī izmantotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētījumu metodes.
Atslēgas vārdi Korupcijas risku novēršanas pasākumi muitas dienestā
Atslēgas vārdi angļu valodā Prevention measures of corruption risks in a customs service
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 14:10:57