Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Dokumentālās kontroles analīze MKP „Pāternieki” "
Nosaukums angļu valodā "Analysis of documentary control in Customs Control Point “Paternieki” "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Krumpāns, VID MP Latgales MKP d. muitas maiņas vad.
Recenzents A.Valbahs, VID Rīgas muitas kontroles uzraudzības daļas vec. muitas eksperts
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēmas nosaukums ir Dokumentālās kontroles analīze MKP Pāternieki. Darba apjoms sastāv no 65 lappusēm. Kā redzams satura rādītājā, darba izklāsts ir veidots 4 nodaļās, kas attēlo aktuālās problēmas specifiskās iezīmes. Diplomdarbā ir iekļauti 4 attēli un 3 tabulas. Darba autors, kā pētījuma objektu ir izvirzījis muitas kontroli. Savukārt pētījuma priekšmets ir muitas dokumentālā kontrole. Izejot no tā darba mērķis ir iepazīties un izanalizēt dokumentālās kontroles veikšanu Pāternieku MKP. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek veikti sekojošie darba uzdevumi: 1) Izpētīt un izanalizēt MKP Pāternieki muitas dokumentu sagatavošanu un datu apstrādes sistēmas un programmas, kuras tiek pielietotas muitas darbā; 2) Izanalizēt muitas dokumentu noformēšanu pie noteiktas muitas procedūras; 3) Izpētīt preču pavaddokumentus; 4) Izpētīt un izanalizēt riskus Pāternieku MKP; 5) Izdarīt secinājumus un ieteikt priekšlikumus. Darba pirmajā nodaļā tiek skaidrots MKP Pāternieki vispārējs raksturojums un MKP veicamās funkcijas. Darba otrajā nodaļā tiek izklāstīts vienotā administratīvā dokumenta aizpildīšanas īpatnības. Analīzē tiek iekļauta Pāternieku MKP dokumentālās kontroles statistiskie dati laika posmā no 2007. gada līdz 2010. gadam. Savukārt diplomdarba trešajā nodaļā tika atspoguļotas ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanas kārtība un ar to saistītā riska analīze. Ceturtā nodaļa ir veltīta tranzīta procedūrai, kā vienai no biežāk formētajām procedūrām MKP Pāternieki. Šajā nodaļā tiek atspoguļoti tranzīta procedūras formēšanas veidi, kā arī tiek iekļauta statistiskā informācija par tranzīta formēšanas procedūru laika posmā no 2007. gada līdz 2010. gadam. Diplomdarbā tiek pētīti kravas pavaddokumenti, to kontrole un formēšanas īpatnības. Tā kā Pāternieku MKP visbiežāk tiek formēta tranzīta procedūra, diplomdarbā tās kontroles un formēšanas veidi tiek sīkāk izanalizēti.
Atslēgas vārdi Dokumentālās kontroles analīze MKP "Pāternieki"
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of documentary control in Customs Control Point “Paternieki”
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2011 21:31:27