Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Līzinga tirgus attīstības tendences”
Nosaukums angļu valodā „Development trends for leasing market”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba autore: Sanita Pastare Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., prof.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Līzinga tirgus attīstības tendences Bakalaura darba apjoms: Darbs ir izstrādāts uz 58 lapām. Darbā ir 21 attēls un 8 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā tika izmantota specializētā latviešu un ārzemju zinātniskā literatūra, Latvijas tautsaimniecības pārskati, Centrālās statistikas dati, pieejamā informācija interneta resursos. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā autore ir veikusi analīzi un pētījumu par Latvijas līzinga tirgu, tā portfeļa sastāvu un apjoma izmaiņā pēdējo gadu laikā. Balstoties uz veikto analīzi un pētījumu ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi līzinga tirgus situācijas uzlabošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pastare S. Līzinga tirgus attīstības tendences: Bakalaura darbs Zināt. vadītāja Semjonova N.- Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2011.-58 lpp.
Atslēgas vārdi Līzinga tirgus attīstības tendences
Atslēgas vārdi angļu valodā Development trends for leasing market
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 17:44:26