Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Vienkāršoto muitas procedūru atļauju nosacījumu izpilde"
Nosaukums angļu valodā "Surveillance of simplified customs clearance permits"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs L.Zemīte, VID MP vecākā muitas eksperte
Recenzents I.Stipinas, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija ANOTĀCIJA Inetas Maures diplomdarbs „Vienkāršoto muitas procedūru atļauju nosacījumu izpilde” ir izstrādāts ar mērķi izpētīt vienkāršoto muitas procedūru atļauju nosacījumu izpildes atbilstību normatīvo aktu prasībām un nosacījumu efektivitāti, nodrošinot atvieglotu muitas formalitāšu kārtošanu komersantiem, samazinot muitas dienesta izmaksas. Izvirzītā mērķa sasniegšanai bakalaura darbā tika veikti sekojoši uzdevumi: - analizēt Eiropas Savienības un Latvijas normatīvos aktus pie vienkāršoto muitas procedūru izpildes; - analizēt Centrālās muitas informācijas sistēmas datus un citus Valsts ieņēmumu dienesta nepublicētos statistikas datus; - izpētīt Eiropas Revīzijas palātas ziņojumu, kurā atspoguļota vienkāršoto muitas procedūru izpildes analīze citās Eiropas Savienības valstīs; - analizēt prasības vienkāršoto procedūru atļauju saņemšanai pirms un pēc 2009. gada, kad tika būtiski mainīti noteikumi; - analizēt kontroli dažādos vienkāršoto muitas procedūru apstrādes posmos; - analizēt komersantu darbībās konstatētās neatbilstības; - izstrādāt priekšlikumus, lai uzlabotu izpildes atbilstību ES normatīvo aktu prasībām, priekšlikumus nosacījumu efektivitātes paaugstināšanai, lai kopumā veicinātu abpusēji izdevīgu muitas dienesta un komersantu sadarbību. Objekts ir vienkāršoto muitas procedūru atļaujas. Pētījuma priekšmets - vienkāršoto muitas procedūru atļauju nosacījumu izpildes atbilstība normatīvo aktu prasībām un nosacījumu efektivitāte. Diplomdarbs sastāv no ievada, 3 daļām, 9 nodaļām, 11 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, 2 pielikumiem. Darba apjoms 60 lpp., 15 attēli, 4 tabulas. Bibliogrāfiskais sarakstu veido 27 vienības.
Atslēgas vārdi Diplomdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma work
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 16:38:47