Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Ar reorganizāciju saistīto izmaiņu analīze Daugavpils preču stacijas MKP 0816"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Related to Changes with the Reorganization at Daugavpils Goods Station in Customs Control Point 0816"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs O.Živuhina, Daugavpils preču stacijas MKP
Recenzents R.Račinska, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija Darba tēma: Ar reorganizāciju saistīto izmaiņu analīze Daugavpils preču stacijas MKP 0816. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām un nobeiguma. Darbs satur 80 lappuses, 20 attēlus, 1 tabula, 14 pielikumus. Par darba uzrakstīšanas pamatu noderēja 46 zinātniskie, likumdošanas, statistikas un praksē iegūtie materiāli. Diplomdarbā tiek apskatīti Daugavpils preču stacijas muitas kontroles punkta galvenie darba organizatoriskie aspekti, veikta MKP organizētā darba analīze, formulēti muitas dienesta galvenie uzdevumi. Izdarīto secinājumu pamatā izstrādāti priekšlikumi tālākai darba uzlabošanai muitas kontroles punktā. Vairāk uzmanības tika pievērsts dzelzceļa kravu plūsmas raksturojumam MKP Daugavpils preču stacijā, tai skaitā dzelzceļa kravu muitas kontrolei un struktūrvienības specifikas aprakstam, kravu struktūras analīzei un noformējamo muitas procedūru īpatnībām. Darba mērķis: analizēt, kā reorganizācijas process ietekmēja muitas darba organizāciju un muitas procedūru noformēšanu Daugavpils preču stacijas muitas kontroles punktā. Diplomdarba pētījumu pamatā ietilpst analīze, salīdzināšana un zinātniskās pozīcijas ar reālu statistikas datu izmantošanu. Darbs ir izklāstīts ar teorijas un praktisko zināšanu savienošanu un zinātnisko materiālu pielietošanu. Darbs var tikt rekomendēts muitas, valsts pārvalžu iestāžu amatpersonām un privātuzņēmumu darbiniekiem.
Atslēgas vārdi Reorganizācija, preču stacija, muitas kontrole, importa procedūras, galvojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Reorganisation, Freight Station, Zollkontrolle, Verfahren bei der Einfuhr, Garantie
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 09:10:11