Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Dabas resursu nodokļa samazināšana optimizējot SIA „N” ražošanas procesu"
Nosaukums angļu valodā "Natural Resource Tax Reduction by Optimizing Production Process in the “N” Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Jakubāne, RTU docente
Recenzents H. Krogzeme, RTU lektore
Anotācija Darbs ietver sevī apskatu par to, kāds iepakojums tiek ražots SIA „N”, no kādiem dabas resursiem un kāds ir noteikts dabas resursu nodoklis par tā realizēšanu valsts teritorijā. Iepakojums ir viens no faktoriem, kurš rada piesārņojumu apkārtējā vidē, taču neskatoties uz to cilvēce bez tā nespēj iztikt. Diplomdarba galvenais mērķis ir noteikt SIA „N” ražošanas procesa optimizācijas iespējas, kuru rezultāta tiek nodrošināta saudzīgāka dabas resursu izmantošana un DRN samazināšana. Galvenais uzdevums ir optimizēt ražošanas procesu, kura rezultātā tiks sasniegts mērķis. Gan iepakojuma ražotāji, gan arī citu preču ražotāji un iepakotāji, katru dienu savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumu lielos daudzumos. Tāpēc, katru gada ceturksni tie ir spiesti maksāt lielu dabas resursu nodokli, par šī iepakojuma realizāciju. Katrs uzņēmums vēlās samazināt maksāto dabas resursu nodokli, kas nav iespējams bez sava izmantota iepakojuma nomaiņas, samazināšanas vai tā apsaimniekošanas nodrošināšanas. Gadījumi, kurus realizējot var samazināt dabas resursu nodokli vai saņemt atbrīvojumu no tā nomaksas ir atrunāti dabas resursu nodokļa likumā. Likums ir vērsts uz dabas resursu saudzīgu izmantošanu, ka arī uz to, lai tiktu samazināts videi kaitīga iepakojuma apjoms, kurš ik gadu tiek apglabāts valsts teritorijā. Iepakojuma uzskaite un tā plūsmas kontrole ir nosacījums, kuru izpildot uzņēmumam vienmēr būs ziņas par uzņēmuma esošo iepakojumu un tā svaru, kā arī par to svara daudzumu, par kuru ir jāmaksā dabas resursu nodoklis. Kā notiek iepakojuma uzskaite, darbā tika apskatīts uz SIA „N” 2010.gada IV ceturkšņa datu pamata. Autore apskata dabas resursu nodokļa un iepakojuma likumu iedarbību gan uz paša iepakojuma ražotāja, gan uz tā klientu piemēra. Ar mērķi samazināt maksāto dabas resursu nodokli, tiek meklētas ražošanas procesa optimizācijas iespējas. Nodoklis tiek samazināts, gadījumos, kad tek izpildītas likuma prasības. Salīdzinot dažādus iepakojuma veidus, to cenas, svara lielumus, kā arī likmes noteiktas ar dabas resursu likumu, tiek atrastas SIA „N” ražošanas procesa optimizācijas iespējas, pateicoties kuram rodas iespēja samazināt dabas resursu nodokli, saņemt daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no tā nomaksas. Autore dod priekšlikumus optimālai iepakojuma izmantošanai arī tiem uzņēmumiem, kuri savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto SIA „N” ražoto iepakojumu. Darbā tiek veikta iepakojuma apsaimniekošanas nodrošināšanas un dabas resursu nodokļa nomaksas salīdzināšanas analīze, kurā izmantoti SIA „N” dati par aprēķinātā realizētā iepakojuma svara daudzumu 2010.gada IV ceturksnī.
Atslēgas vārdi Dabas resursu nodoklis, iepakojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Natural Resources Law, packing
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2011 16:14:49