Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga komunikāciju plānošana transporta un loģistikas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing communications planning in a transport and logistics company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
Anotācija Bakalaura darba autors Jānis Ziediņš, tā tēma „Mārketinga komunikāciju plānošana transporta un loģistikas uzņēmumā”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: 1. analītiskā apskata jeb teorētiskā daļa: Šajā daļā tiek aplūkota pieejamā marketinga mācību un specializētā literatūra. Tiek apskatītas mārketinga komunikācijas, to būtību, veidi un mērķi, kā arī uzņēmuma personāla loma mārketinga komunikāciju veidošanā. Pirmās daļas nobeigumā tiek aplūkoti mārketinga un mārketinga komunikāciju plānošanas principi. 2. pētījumu un aprēķinu jeb praktiskā daļa: Darba praktiskajā daļā tiek aplūkots pētāmais uzņēmums un tā sniegtie pakalpojumi, veikta vides analīze, tirgus segmentēšana, mērķu noteikšana u.c. svarīgu faktoru analīze. Šīs daļas galvenais akcents tiek likts uz SIA „X” mārketinga komunikāciju plānošanu un mārketinga aktivitāšu ieviešanu tirgū. Plānošanas gaitā tiek izvērtēti uzņēmumam piemērotākie komunikāciju veidi, to īstenošanai piemērotākie izplatīšanas līdzekļi un nepieciešamie budžets. Svarīgākais secinājums ir tas, ka uzņēmumam SIA „X” ir jācenšas ar katru gadu palielināt mārketinga komunikāciju aktivitātes, īpaši reklāmas un sabiedrisko saskaru jomā. Darbs ir sarakstīts latviešu valodā, tā apjoms 70 lappuses un tajā ir 17 tabulas, 10 attēli, 1 pielikums un 16 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi mārketings mārketinga komunikācijas mārketinga komunikāciju plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing marketing communications planning
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 19:16:16