Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu bitumenu īpašību un testēšanas metožu izpēte” („Autoceļa P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava km 10.93 – 19.07 rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Research on Road Bitumen Properties and Testing Methods” („Reconstruction of Road P69 Skrudaliena – Kaplava – Krāslava Section from 10.93km to 19.07km”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs inž. I.Gorda
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbā "Ceļu bitumenu īpašību un testēšanas metožu izpēte" pētīti ceļa bitumenu veidi, īpašības, struktūra, ražošanas procesi un bitumena īpašību testēšanas metodes. Galvenie mērķi ir iegūt plašākas zināšanas par ceļu bitumeniem, kā arī veikt pētījumu, kurā salīdzinātas nemodificētā bitumena un modificētā bitumena SBS īpašības. Darba rezultātā veikts pētījums un izdarīti secinājumi par augstāk minēto bitumenu priekšrocībām un trūkumiem. Inženierprojektā "Autoceļa P69 Skrudaliena Kaplava Krāslava km 10,93 -19,07 rekonstrukcija" izstrādāta autoceļa rekonstrukcija posmā no Salienas ciema līdz krustojumam pirms Lielbornes muižas. Autoceļa rekonstrukcijas mērķis ir nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu segas nestspējas un satiksmes drošības līmeni un autobraucēju komfortu, optimizēt šī ceļa uzturēšanu ziemā un pavasara šķīdonī. Projekta risinājums paredz NP9,5 normālprofila pielietošanu, esošo autobusu pieturu rekonstrukciju un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši Latvijas Valsts standarta prasībām. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 8,14 km. Esošā intensitāte 607 automašīnas diennaktī. Aprēķina gada vidējā diennakts intensitāte - 716 automašīnas diennaktī. Projektēšanas darbi, tehniskie rasējumi un būvniecības daļas aprēķini tika izpildīti, ievērojot Latvijas Valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienots izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: * izpētes un aprēķinu daļa - 138 lpp * 27 rasējumi * 34 tabulas * 32 attēli * 23 izmantotie literatūras avoti
Atslēgas vārdi Ceļu bitumenu īpašības un testēšanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Road Bitumen Properties and Testing Methods
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2011 12:37:30