Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Saimnieciskās darbības pilnveidošanas ietekme uz darbaspēka izmaksām"
Nosaukums angļu valodā "Influence of Business Activities Improvement on Labour Cost"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec. J.Jakubāne
Recenzents Lekt., Dr.oec. R.Greitāne
Anotācija Ingas Tkačovas bakalaura darba tēma ”Saimnieciskās darbības pilnveidošanas ietekme uz darbaspēku izmaksām”. Tēma saistīta ar saimnieciskās darbības ietekmi uz darbaspēka izmaksu izpēti šajos mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Darbā ir izpētīta darba ražīguma ietekme uz arvien pieaugošajām darbaspēka izmaksām Latvijā. Uz tā bāzes, autore ir izstrādājusi priekšlikumus un aprēķinus kā uzņēmējiem racionālāk izmantot darbaspēka resursus. Galvenā nozīme pievērsta resursu savlaicīgai plānošanai un izmaksu kalkulācijai. Aprēķini veikti uz konkrēta uzņēmuma bāzes, kas darbojas gan sabiedriskajā ēdināšanā, gan viesu izmitināšanas pakalpojumiem. Bakalaura darbs sastāv no divām nodaļām. Analītiski apskata daļa ietverta informācija par saimnieciskos darbību un darbaspēka izmaksu veidiem, darba rezultātu raksturojošiem rādītājiem un plānošanas veidiem teorētiskā līmenī. Pētījumu un aprēķinu daļa darba autore uz konkrēta uzņēmuma bāzes izstrādājusi prognozi apgrozījumam, veikusi aprēķinus darba ražīguma mijiedarbībai ar firmas ieņēmumiem. Darbā uzsvērts darba algas fonda plānošanas svarīgums, kā arī izstrādāti optimizācijas modeļi racionālākai saimnieciskai darbībai. Darba autores pamatdoma-izveidot aprēķinu piemērus un priekšlikumus uzņēmēju vajadzībām, lai palīdzētu plānot un sekmētu izdzīvošanu šajos ekonomiskajos apstākļos. Darba izstrādē tiek izmantotas ekonomiskās, statiskās un grafiskās analīzes metodes, kā arī optimizācijas modeļi, kā rezultātā noslēgumā doti secinājumi un priekšlikumi. Darba izstrādāšanai autore izmantojusi pētnieciskos darbus menedžmentā , statistikā, prognozēšanā un vadības grāmatvedībā. Aprēķiniem un prognozēm izmantoti SIA „Kaķu māja” finanšu un iekšējie materiāli. Bakalaura darbā ir 83 lappuses (neskaitot pielikumu), izmantotas 13 tabulas 19 attēli, kā arī 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Saimnieciskā darbība, darba algas
Atslēgas vārdi angļu valodā Business Activities, estimate
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 20:18:25