Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Finanšu kontu sagatavošana nacionālo kontu sistēmā un to izmantošanas iespējas ekonomikā”
Nosaukums angļu valodā „Preparation of financial accounts for the system of national accounts and opportunities of its use in economics”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. J. Saulītis
Recenzents Dr.oec.I. Dovladbekova
Anotācija Maģistra darbs "Finanšu kontu sagatavošana nacionālo kontu sistēmā un to izmantošanas iespējas ekonomikā" sastāv no trīs daļām: Teorētiskās daļas, Analītiskās daļas un Zinātniski praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā apskatīta nacionālo kontu sistēmas attīstības gaita, aprakstīta finanšu kontu būtība un uzskaites pamatprincipi, kā arī sīkāk apskatīti finanšu kontos ietvertās informācijas grupējuma veidi: institucionālie sektori un finanšu darījumi. Analītiskajā daļā autore aplūkojusi finanšu kontu vietu nacionālo kontu sistēmā, balstoties uz piemēru. Tam seko apskats par ceturkšņa un gada kontu sagatavošanu Latvijā. Daļas noslēgumā izvērtēti finanšu kontu izmantošanas mērķi un iespējas ekonomisko uzdevumu risināšanā. Zinātniski praktiskajā daļā autore parāda, kā praksē iespējams izmantot finanšu kontu informāciju un veikusi iegūto rezultātu analīzi. Tā kā finanšu kontu īpašais pienesums ir informācija par Mājsaimniecībām un Nefinanšu komersantiem, tad konti rada iespēju veikt analīzi par Mājsaimniecību labklājību, komersantu ārējo finansēšanu, kā arī finanšu starpniecību. Līdz ar to detalizētāk aplūkoti tieši šie divi institucionālie sektori. Finanšu konti ļauj veikt analīzi ne tikai par kādu institucionālo sektoru vai visu tautsaimniecību kopumā, bet iespējams veikt arī analīzi citā griezumā – pa finanšu instrumentiem, daļas noslēgumā autore analizējusi tādu finanšu instrumentu kā parāda vērtspapīri. Izvirzītais pētījuma mērķis darba gaitā ticis sasniegts – izpētīta un izvērtēta finanšu kontu sagatavošana nacionālo kontu sistēmas ietvaros Latvijā, kā arī apzinātas un parādītās šīs informācijas izmantošanas iespējas ekonomikā. Darba gaita apstiprinājusies autores izvirzītā hipotēze, ka ir iespējams pilnveidot finanšu kontu sagatavošanu nacionālo kontu sistēmā un to izmantošanas iespējas ekonomisko uzdevumu risināšanā. To pierāda virkne konstatēto trūkumu, kuru novēršanai autore sniegusi ieteikumus, kā arī konstatētais fakts, ka šobrīd Latvijā ekonomisko uzdevumu risināšanā finanšu kontos pieejamā informācija praktiski netiek izmantota vai arī tiek izmantota ļoti minimāli. Darbs sastāv no 87 lapaspusēm neskaitot pielikumus, tajā ievietotas 6 tabulas un 17 attēli. Darbs papildināts ar 3 pielikumiem. 1. pielikumā ievietoti institucionālo sektoru vienību saraksti, 2. pielikums ir gada finanšu kontu sagatavošanā izmantoto institucionālo vienību pārskatu saraksts. 3. pielikumā pievienotas ceturkšņa finanšu kontu tabulas, atbilstoši Eiropas centrālās bankas prasībām par ceturkšņa datu ziņošanu.
Atslēgas vārdi Finanšu konti, nacionālie konti
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial Accounts, National Accounts
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2011 10:56:03