Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Projektu vadīšana uzņēmumu mārketinga darbībā"
Nosaukums angļu valodā "Project management in company marketing activities"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. K.Didenko
Recenzents Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Anotācija Pasaule nemitīgi mainās. Brīžiem izmaiņas notiek ātrāk, brīžiem lēnāk, taču kopumā pats mainības fakts ir viena no nedaudzām pilnīgi droši zināmajām lietām. Līdz ar tehnoloģiju attīstību un preču pieejamības paaugstināšanos, mainās arī iedzīvotāji, to vērtīborientācijas, dzīvesveids un patēriņa paradumi. Patērētāji iegādājas tieši tās preces, kas visprecīzāk atbilst viņu tā brīža vēlmēm. Un iedzīvotāji arvien retāk samierinās tikai ar tādām precēm, kādas pieejamas vietējā veikalā. Līdz ar to katram uzņēmumam, plānojot savas mārketinga aktivitātes, ir jāspēj pietiekoši ātri un efektīvi reaģēt uz ārējās vides izmaiņām un attīstīties līdzi. Maģistra darba pētījuma objekts ir uzņēmumu mārketinga darbība. Pētījuma priekšmets ir uzņēmumu mārketinga darbības attīstības projektēšana. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt efektīvāko mārketinga attīstības stratēģiju uzņēmumā, ņemot vērā esošās tirgus iespējas. Analītiskā daļa uzsākta ar īsu pašreizējās situācijas raksturojumu uzņēmējdarbībā Latvijā. Tajā apskatīts reģistrēto un likvidēto subjektu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām, kā arī atspoguļota izaugsmes dinamika. Maģistra darbā akcents tiek likts uz alus nozari un specifiku Latvijā. Alus nozīme dzērienu tirgū atklājas statistisko datu analīzē par kopējo dzērienu tirgus sadalījumu pēc to apgrozības valstī. Analīzes gaitā atklājas, ka Latvijā uz vienu iedzīvotāju, ir zems alus patēriņš, salīdzinot ar kaimiņzemēm, valstīm citviet Eiropā. Vietējā alus tirgū dominē trīs lielie ražotāji, kurus pārpirkušas ārvalstu kompānijas un ar savām investīcijām ļāvušas tiem attīstīties gan inovāciju, gan komunikāciju ar patērētājiem jomā. Tajā pašā laikā mazos dzēriena brūvētājus sabiedrība atzinusi dzērienu augstās kvalitātes un garšas īpašību dēļ. Ar katru gadu pieaug arī konkurences spiediens no ārvalstīm. Saskaņā ar veikto Portera piecu spēku modeļa analīzi AS Cēsu alus jārēķinās ar potenciālajiem konkurentiem, kuri zemo ieiešanas nozarē barjeru dēļ var ātri uzsākt ražošanu un iekarot patērētāju uzticību, tādējādi samazinot analizētā uzņēmuma iespējas. Tai seko iekšējās vides analīze, kur tiek apskatīta AS Cēsu alus organizatoriskā struktūra, raksturota uzņēmuma iekšējā kultūra un vērtības, kā arī finansiālie rādītāji. Veiksmīgas mārketinga darbības attīstības plānošanai, apskatītas ražotāja pašreiz pielietotās mārketinga tirgus iekarošanas stratēģijas. Lai varētu plānot atbilstošu sadales kanālu piesaisti, noliktavu izvietojumu, kā arī uzzināt to, vai mārketinga stratēģiju īstenošanai nepieciešams meklēt papildus personālu, tika veikta uzņēmuma loģistikas sistēmas, cilvēkresursu vadības un informācijas sistēmu apskate. Daļas nobeigumā ir izklāstītas analīzes gaitā konstatētās problēmas. Teorētiskajā daļā pēc dažādu autoru mārketinga definējuma salīdzināšanas, autore izstrādāja jaunu tā formulējumu. Turpinājumā tiek apskatīts vadīšanas pasākumu kopums, lai sasniegtu izvirzītos mārketinga mērķus. Lai īstenotu mārketinga darbības attīstību, darba autore izstrādājusi stratēģijas plānošanas posmus uzņēmumam. Atkarībā no mārketinga mērķiem tiek noteikta arī mārketinga stratēģija. Tās īstenošanai nepieciešams noteikt iespējamās alternatīvas. Tādēļ, lai noteiktu attīstības virzienus nozarē, tiek izstrādāta arī shēma, pēc kuras vadīties alus darītājiem. Lai iespējamās alternatīvas tiktu objektīvi novērtētas, darba autore izstrādāja mārketinga stratēģijas novērtēšanas kritērijus, kā arī matemātisku formulu, pēc kuras noteikt visefektīvāko no iespējamiem variantiem. Teorētiski praktiskajā daļā tika veikta iespējamo mārketinga stratēģiju novērtēšana pēc kritērijiem un pēc teorētiskajā daļā izstrādātās formulas noteikta piemērotākā no tām. Tālāk tika aprakstīta konkrētās stratēģijas īstenošana uzņēmumā AS Cēsu alus, kā arī izstrādāts kontroles mehānisms, lai mārketinga darbības attīstība būtu veiksmīga. Maģistra darba nobeigumā apkopoti svarīgākie secinājumi un izstrādāti priekšlikumi problēmu risināšanai, kā arī turpmāko pētījumu veikšanai.
Atslēgas vārdi UZŅĒMUMU MĀRKETINGA DARBĪBAS ATTĪSTĪBA
Atslēgas vārdi angļu valodā COMPANY MARKETING ACTIVITIES
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 17:26:38