Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Klientu apmierinātības metožu izvēle uzņēmumā SIA „PC” "
Nosaukums angļu valodā "Customer Satisfaction Choices for SIA „PC” "
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs pr.doc., M.oec Iveta Mežinska
Recenzents pr.doc., M.sc.TQM Jolanta Janauska
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Klientu apmierinātības metožu izvēle uzņēmumā SIA PC , tajā ietverts uzņēmuma klientu apmierinātības pētījums, izvērtējot dažādas klientu apmierinātības izzināšanas metodes. Darba teorētiskajā daļā aplūkota klientu nozīme uzņēmumos, klientu apmierinātības vērtēšana uzņēmuma darbības pilnveidei, apskatīti kvalitātes modeļi, kuri nosaka klientu apmierinātību, kā arī izskatīti klientu apmierinātības indikatori. Darbā tika analizēta klientu apmierinātība pēc starptautiskā standarta ISO 9001:2008 un izvērtētas klientu apmierinātības izzināšanas metodes plusi un mīnusi. Darba praktiskajā daļā tiek raksturota uzņēmuma SIA PC organizatoriskā struktūra, produktu piedāvājums un procesi, kvalitātes vadības sistēma un klientu apmierinātības izvērtējums, izmantojot dažādas pētniecības metodes. Tiek aprakstītas anketas, ar kuru palīdzību tiek analizēta klientu apmierinātība, jautājumu izstrāde. Tāpat tiek veikts un detalizēti aprakstīts klientu apmierinātības pētījums uzņēmumā SIA PC. Darba gaitā apkopoti un vizuāli attēloti, aprakstīti telefona intervijas rezultāti un izdarīti secinājumi. Darba secinājumos analizēts klientu apmierinātības novērtēšanas metožu pielietojums, kā arī pētītas iespējas to attīstīšanai nākotnē. Tiek izvērtētas metožu izvēles iespējas kvalitātes apmierinātības noteikšanai un analizēšanai uzņēmumā. Darbā izmantoti dažādi autordarbi gan latviešu valodā, gan angļu valodā, kā arī interneta resursi. Darba apraksts satur 67 lappuses, 26 attēlus, 3 tabulas, viens pielikumu, informācijas avotu un publikāciju sarakstu.
Atslēgas vārdi Klients, Klientu apmierinātība, Izzināšanas metodes, Indikatori
Atslēgas vārdi angļu valodā Client, Customer satisfaction, Measurement methods, Indicatots
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2011 16:17:52