Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums “SIA „LURSOFT” programmprodukta realizācijas tirgū pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing sales of software in SIA „LURSOFT””
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs lekt.I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta autore: Anita Hrščanoviča Diplomprojekta vadītājs: Mg.oec., lektore, I. Andersone Diplomprojekta temats: SIA Lursoft programmprodukta realizācijas tirgū pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts ir uzrakstīts uz 88 lapas pusēm, sastāv no 5 daļām, 10 tabulām un 10 attēliem. Diplomprojektā izmantotie materiāli: teorētiskā literatūra, uzņēmuma iekšējie normatīvie un darbību regulējošiem dokumenti, periodiskie izdevumi, publikācijas un interneta resursi. Diplomprojekta galvenais mērķis ir jaunas web sistēmas X izstrāde, kuras galvenā sūtība būs intuitīvi saprotama kā pieredzējušam grāmatvedim, tā nepieredzējušam uzņēmuma vadītājam. Pirmajā daļā autore izvērtē esošā produkta Grāls priekšrocības un trūkumus, tirgus situāciju un notikušos mārketinga pasākumus. Otrajā daļā problēmas risināšanai autore piedāvā inovatīva produkta izstrādi atbilstoši mūsdienīgām prasībām. Nozīmīgākie priekšlikumi un secinājumi ir par klientu vajadzībām un to apmierināšana atbilstoši funkcionalitātes prasībām.
Atslēgas vārdi SIA Lursoft programmprodukta realizācijas tirgū pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā "Improvement Project for Promotion of Lursoft" Ltd Software into Market"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 08:43:38