Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Rising of a Trade Company Competitiveness "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec., doc.(prakt.) I.Ezera
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Valentīna Rižija Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Tirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 78 lapas; darbā iekļautas 36 tabulas un 36 attēli; darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 28 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra projektu vadīšanā, kā arī SIA Maxima Latvija nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par efektivitātes būtību un veidiem, pieejam organizācijas efektivitātes vadīšanā, par Maxima Latvija finansēm, iekšējiem procesiem, klientiem un konkurentiem, kā arī par personāla mainību. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts konkurētspējas paaugstināšanas projekts, apkalpošanas līmeņa paaugstināšanas projekts, izmaksu samazināšanas projekts, kā arī BSC ieviešanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika izstrādāts modelis uzņēmuma apgrozījuma prognozēšanai, kā arī tika noprognozēta peļņa 2011. gadam. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēti riska faktori, kuriem tiek pakļauti veikalu darbinieki, tika izvirzīti priekšlikumi šo risku novēršanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Rižija, V. Tirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 78 lpp.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Rising of a Trade Company Competitiveness
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 09:50:01