Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Norēķinu karšu operāciju efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency increase project for payment card operations "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Mg.oec. T.Kravčuka
Anotācija Diplomprojektā Norēķinu karšu operāciju efektivitātes paaugstināšanas projekts tiek apskatītas bankas norēķinu karšu operāciju efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Diplomprojekta mērķis bija pētīt un analizēt pieejamo informāciju, noteikt problēmas, kas skar norēķinu karšu operāciju efektivitāti un sniegt problēmu iespējamos risinājumus. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apskatītas norēķinu karšu operācijas un ar tām saistītie raksturlielumi bankā, izskaņā ir noteiktas 3 galvenās problēmas, kas skar norēķinu karšu operācijas un kā arī sniegti to iespējamie risinājumi. Projekta aprēķinu daļā ir aprakstīts ekonomiskais pamatojums problēmu risinājumam. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta datu bāze. Darba un dabas aizsardzības daļā ir noteikti riski, kas skar darbiniekus, veicot to darba pienākumus, kā arī aprakstīti iespējamie risinājuma veidi. Grafiskajā daļā ir apkopti prezentācijai sagatavotie uzskates līdzekļi. Diplomprojekta apjoms ir 78 lappuses. Tas satur 17 tabulas, 43 attēlus, 43 literatūras avotus un 2 pielikumus.
Atslēgas vārdi Norēķinu kartes, efektivitātes paaugstināšana, norēķinu karšu operācijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Payment cards, efficiency increase, payment card operations.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 21:35:23