Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Vaiņodes novada pašvaldības budžeta problēmas"
Nosaukums angļu valodā „Municipal budget problems in Vaiņode district”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. T.Survilo
Recenzents Lektore I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darbs Vaiņodes novada pašvaldības budžeta problēmas, kuru izstrādājusi Ieva Cirvele, veltīts, lai analizētu Vaiņodes novada pašvaldības ieņēmumu struktūru, kā arī budžeta izlietojuma sadali laika posmā no 2007. līdz 2011. gadam, vēršot uzmanību uz teritoriālā budžeta veidošanas problēmām. Bakalaura darbā tiks veikta Vaiņodes novada pašvaldības budžeta analīze. Darba gaitā veiktā pamatbudžeta analīze palīdzēs veikt tālākos secinājumus un priekšlikumus bakalaura darbam, kurš būs saistīts ar pašvaldības ekonomisko darbību, budžeta problēmām. Tēmas aktualitāte saistīta ar pašreiz esošo ekonomisko situāciju Latvijā, kad budžeta līdzekļu racionālai izmantošanai ir īpaši liela ietekme kā novada, tā valsts iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanā. Bakalaura darbā ir divas daļas. Pirmajā daļā tiks raksturota pašvaldību būtība, pašvaldību sistēma Latvijā, tās funkcijas, klasifikācija, kā arī informācija par ieņēmumu un izdevumu veidošanas pamatprincipiem pašvaldības budžetā. Savukārt otrajā daļā tiks sniegts Vaiņodes novada vispārīgs raksturojums, veikta Vaiņodes novada budžeta pozicionēšana Latvijas pašvaldību sistēmā, analizēta budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra pa gadiem, norādītas budžeta problēmas. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses. Pavisam kopā 16 nodaļas, kā arī 52 tabulas un 18 attēli. Darba izstrādāšanai izmantota informācija no 21 literatūras avota.
Atslēgas vārdi budžeta problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā budget problems
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 09:29:36