Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Resursu plānošana un optimizēšana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Resource Planning and Optimization in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
Recenzents Doc., Dr.oec.K.Kozlovskis
Anotācija Bakalaura darba autors: Reinis Rasmanis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Profesors, Dr. oec. Jānis Zvanītājs Bakalaura darba temats: Resursu plānošana un optimizēšana uzņēmumā Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 63 lpp ieskaitot pielikumus, 12 attēliem, 5 tabulām, 3 pielikumiem un literatūras avots skaits ir 22 vienības. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izveidē izmantoti sekojoši materiāli vispārējā un specializētā mācību literatūra latviešu, angļu un krievu valodās, valsts likumi, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Analītiskajā apskata daļā ir apkopota informācija par to kā iedalās resursi, kas ir plānošana un tās neliels apraksts. Tāpat ietverta informācija par efektivitāti, kas darbā ir kā organizēšanas novērtēšanas kritērijs. Un atsevišķi raksturota finansu, cilvēku un materiāltehnisko resursu plānošana. Darba praktiskajā daļā tiek veidots 3 augstākminēto resursu raksturojums, pēc kura izpētes autors nonāk pie priekšlikumiem, ar kuru palīdzību uzņēmums var uzlabot resursu plānošanas rezultātus.
Atslēgas vārdi resursi, plānošana, optimizēšana, resursu iedalījums, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā resources, planning, optimizing, efficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 19:18:01