Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Aksiālo līniju teorijas pielietojums satiksmes tīkla analīzē” („Piltenes ielas rekonstrukcijas projekts Kuldīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Application of Axial Line Theory in Traffic Network Analysis” („Reconstruction Project of Piltenes Street in Kuldiga”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Darbu veido divas daļas: bakalaura darbs - Aksiālo līniju teorijas pielietojums satiksmes tīkla analīzē un inženierprojekts - Piltenes ielas rekonstrukcija Kuldīgā Bakalaura darba pētījuma pamatā ir aksiālo līniju teorija un tās metodikas potenciālā pielietojuma analīze satiksmes raksturošanai un modelēšanai transporta pilsētas makro sistēmas kontekstā. Bakalaura darba ietvaros tiek iepazīstināta aksiālo līniju teorija, tās raksturojums un algoritmi, lai to kompetenti pielietotu modeļu konstruēšanai un korektai apskatāmo sistēmu analītisko rezultātu interpretācijai. Tiek aplūkoti jau veiktie pētījumi divu atšķirīgu pilsētu transporta sistēmu makrostruktūru analīzei Nantes pilsētas konglomerācijas un Londonas centra rajona satiksmes situācijā, meklējot optimālāko aksiālo līniju metodisko algoritmu, kurš visveiksmīgāk atspoguļo empīriski veikto satiksmes plūsmu pētījumu rezultātus, tādējādi ļaujot veikt secinājumus par aksiālo līniju teorijas un metodikas potenciālo pielietojumu satiksmes rakstura analīzei dažādos pilsētu sistēmu makrostruktūrās. Bakalaura darba pētījuma ietvaros tiek pielietota aksiālo līniju metodika, analizējot Rīgas pilsētas centra modeli, testējot dažādus pilsētas transporta sistēmas attīstības scenārijus pie atsevišķiem perspektīvajiem Daugavas šķērsojumiem. Bakalaura darba daļā ietilpst 11 tabulas, 34 attēli no 38 literatūras avotiem un no Space Syntax Ltd telpiskās plānošanas laboratorijas arhīva. Inženierprojekts izstrādāts Piltenes ielas rekonstrukcijai Kuldīgā, kas ir viena no galvenajām pilsētas ielām centrāli lokalizēta un stiepjas no Pilsētas centrālā laukuma uz pilsētas perifēriju 1039,60 m trasējuma garumā, sasaistoties ar reģionālās nozīmes ceļu (P108), veidojot piecu ielu atzaru mezglu, kura risinājums tiek analizēts un tehniski izpildīts, atbilstoši LVS ceļu projektēšanas prasībām. Piltenes ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros tiek nodrošināta sabiedriskā transporta, velotransporta un gājēju satiksmes infrastruktūra, nodrošinot arī pakārtoto komunikāciju (lietusūdens atvades sistēma, ielas apgaismojums) tehniskos risinājumus. Inženierprojekts sastāv no 13 rasējumiem, 10 attēliem, 21 tabulām, atsaucoties uz 17 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Ceļu tīklu plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Axial lines, Transport network planning
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2011 08:15:00