Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla atlases un integrācijas uzņēmumā pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Personnel Selection and Integration into a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents MBA K.Savickis
Anotācija Diplomprojekta autore: Madara Sārta Diplomprojekta vadītājs: G.Maurāne, Mg.biol.,prakt.doc. Diplomprojekta temats: Personāla atlases un integrācijas uzņēmumā pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 80 lapas; darbā iekļautas 26 tabulas, 28 attēli un 3 formulas; darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, MK noteikumi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla atlasē, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par mazumtirdzniecības uzņēmumu. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti par tēmām - Atlases kritēriju izstrāde, Personāla atlases speciālista amata izveidošana un Jauno darbinieku integrācijas uzlabošana. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatītas uzņēmuma personāla vadības departamentā izmantojamo datorprogrammu pielietojums. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta darba aizsardzības sistēma. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Sārta M., Personāla atlases un integrācijas uzņēmumā pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Maurāne G. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 80 lpp
Atslēgas vārdi Atlase, darbinieku integrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Selection, Personnel Integration
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 22:45:15