Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas projekts ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing strategy project for a manufacturing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta izstrādes autore Zane Bresava. Diplomprojekts „Mārketinga stratēģijas projekts ražošanas uzņēmumā” tika izstrādāts otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības sistēmas piektā kvalifikācijas līmeņa – tirgzinības un tirdzniecības ekonomikas speciālista augstākās kvalifikācijas un bakalaura profesionālo grādu uzņēmējdarbībā un vadīšanā iegūšanai, Rīgas Tehniskajā universitāte, 2011.g. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 89 lapām. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā ietilpst 7 attēli un 19 tabulas, projekta daļā ietilpst 13 attāli un 20 tabulas, tehnoloģiskajā daļā – 10 attēli, 7 tabulas, darba un dabas aizsardzības daļā – 2 attēli, 2 tabulas, grafiskajā daļā – 15 attēli, 1 tabula. Diplomprojekta pirmajā - analītiskajā daļā - analizēta ražošanas uzņēmuma SIA VENDEN darbība no 2007.g. līdz 2010.g. Veikta uzņēmuma finansu analīze – peļņas/zaudējumu un bilances analīze. Analizēta uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, kā arī izstrādāta SIA VENDEN SVID analīze. Diplomprojekta otrajā – projektu daļā – izstrādāts mārketinga stratēģijas projekts. Izmantojot mārketinga stratēģijas noteikšanas modeļus, izvēlēta ražošanas uzņēmumam piemērotākā stratēģija, veikts stratēģisko pasākumu izmaksu aprēķins. Izstrādāts mārketinga plāna projekts, veicot konkurentu un tirgus novērtēšanu, tādejādi izvēloties piemērotākos un efektīvākos pasākumus uzņēmuma darbības uzlabošanai, plānots izmaksu aprēķins. Izstrādāts reklāmas projekts, izvēloties piemērotākās kampaņas uzņēmuma tēla un atpazīstamības veidošanai. Diplomprojekta trešajā – tehnoloģiskajā daļā – ar ekonomiskās prognozēšanas palīdzību, izmantojot Holta-Vintera eksponenciālās izlīdzināšanas metodi ar diviem un trim parametriem, veikti aprēķini par uzņēmuma SIA VENDEN ražošanas un pārdošanas prognozes noteikšanu nākamajam laika periodam. Diplomprojekta ceturtajā – darba un dabas aizsardzības daļā – veikta SIA VENDEN ergonomisko pasākumu nozīmes un izmaksu plānošana, pamatojoties uz mikroergonomikas un makroergonomikas izpēti uzņēmumā. Diplomprojekta piektajā – grafiskajā daļā – atspoguļots darba izpētes, izstrādes un rezultātu grafiskais attēlojums. Veicot ražošanas uzņēmuma SIA VENDEN analīzi, izstrādājot mārketinga stratēģijas projektus – stratēģijas izvēle, mārketinga plāns un reklāmas kampaņa, tiek izvirzīti uzņēmumam piemērotākie efektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Galvenie stratēģiskie posmi ir jauna produkcijas sortimenta ieviešana, konkurētspējas radīšana, lojalitātes programmas ieviešana un reklāma. Ar šo stratēģisko pasākumu realizēšanu, plānots atrisināt uzņēmuma līdzšinējās problēmas – šaurs sortiments, klientu skaita samazināšanās, konkurentu un aizstājējprodukcijas parādīšanas – un uzlabot uzņēmuma darbību.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing strategy
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 08:51:04