Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu sloga analīze komercdarbībai Latvijā un Eiropā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Tax Burden on Commercial Activities in Latvia and Europe"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Bahanovska, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Diplomdarbs ir izstrādāts par tēmu Nodokļu sloga analīze komercdarbībai Latvijā un Eiropā. Šī tēma ir aktuāla gan tāpēc, ka nodokļu politika ir instruments, ar kura palīdzību var ietekmēt valsts ekonomiku un stimulēt vai bremzēt kādas tautsaimniecības nozares attīstību, noteikt īpašus nosacījumus kādai noteiktai nodokļu maksātāju kategorijai, gan tāpēc, ka pašlaik, lai veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi valdība lielu nozīmi pievērš komercdarbības attīstībai un labvēlīgas uzņēmējdarbības vides izveidošanai, bet nodokļu slogam ir liela nozīme šajā jomā. Diplomdarba mērķis ir noskaidrot, kāpēc Latvijas nodokļu sistēma ir nepievilcīga komercdarbībai it īpaši no nodokļu sloga viedokļa. Saskaņā ar izvirzīto mērķi, diplomdarba objekts ir valsts nodokļu sistēma un nodokļu slogs Latvijā un ārvalstīs, bet diplomdarba priekšmets Latvijas un Krievijas nodokļu slogs komercdarbībai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi: izpētīt Latvijas un ārvalstu nodokļu sistēmas; analizēt un salīdzināt nodokļu slogu Latvijā un ārvalstīs; noskaidrot nodokļu ietekmi uz uzņēmējdarbību; salīdzināt Latvijas un Krievijas uzņēmējdarbības vidi; izstrādāt un argumentēt secinājumus par nodokļa sloga ietekmi uz komercdarbību. Diplomdarbs ietver trīs sadaļas. Pirmajā sadaļā ir aprakstīta informācija par vispārīgiem ar nodokļiem saistītiem jautājumiem: nodokļu būtību, funkcijām un klasifikāciju, kā arī veikts ieskats valsts nodokļu politikā. Otra sadaļa ir veltīta nodokļu slogam Latvijā un ārvalstīs, veicot dažādu valstu nodokļu salīdzinājumu, un uzņēmējdarbības vides izpētei. Trešajā sadaļā apskatīti jautājumi, kas saistīti ar Latvijas un Krievijas nodokļa sloga analīzi komercdarbībai. Uzmanība pievērsta Latvijas un Krievijas ekonomiskajām attiecībām, izpētītas valstu nodokļu sistēmas un nodokļu ietekme uz komercdarbību, sīkāk aprakstot PVN, UIN un VSAOI. Lai darbs būtu viegli pārskatāms un uztverams, tajā ir iekļautas tabulas, diagrammas un attēli. Darba gaitā par pētījuma avotiem tika izmantoti vairāk par 20 literatūras avotiem: statistikas dati, mācību literatūra, interneta resursi, laikraksti, valsts un ārvalstu nodokļus reglamentējošie likumdošanas akti. Dotais darbs var kļūt par pamatu turpmākajiem pētījumiem nodokļa sloga jomā, var būt noderīgs maģistra darba izstrādē, kā arī šo darbu varēs izmantot kā informatīvo materiālu, lai gūtu priekšstatu par Latvijas un ārvalstu nodokļu sistēmām, nodokļu slogu un tā ietekmi uz komercdarbību.
Atslēgas vārdi nodokļu slogs, nodokļu ietekme uz komercdarbību
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax Burden, tax and Commercial Activities
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 23:16:33