Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance improvement project for a commercial enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Inguna Konjuševska Diplomprojekta darba vadītājs: RTU Mg.oec., lekt. Ieva Andersone Diplomprojekta temats: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 74 lapas, 31 attēls, 24 tabulas un 18 formulas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Autore veic uzņēmuma klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējumu un izstrādā tirdzniecības aģentu darbības organizēšanas plānu. Šo plānu domāts pielietot esošo klientu apkalpošanā un jaunu klientu piesaistē, kā arī ir izstrādāts tirdzniecības aģentu motivēšanas plāns. Uzņēmuma mārketinga aktivitāšu uzlabošanai autore iesaka veikt produktu reklāmas pasākumus izmantojot interneta veikala mājas lapu, kā arī izstrādā preču pārdošanas veicināšanas pasākumu un tā izmaksu plānu. Diplomdarbā tiek novērtēta uzņēmuma preču krājumu iepirkuma apjoma ietekme uz uzņēmuma darbību un ieteikts risinājums preču krājumu pasūtījumu prognozēšanai, izmantojot procentuālo pieaugumu pret iepriekšējo periodu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: I.Konjuševska Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts I.Andersone datorsalikums Rīga: RTU, 2011. 74 lpp.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance improvement Project for a commercial enterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 09:02:38