Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Valsts pārvaldes iestādes personāla atlases pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Personnel Selection Processes in a State Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents Mg.oec. D.Semjonova
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Liene Freimane Diplomprojekta vadītājs: G. Maurāne, Mg. biol., prakt. doc. Diplomprojekta temats: Valsts pārvaldes iestādes personāla atlases pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 71 lapas; darbā iekļautas 22 tabulas, 33 attēli un 4 formulas; darbam pievienoti 14 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 23 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla atlasē, kā arī iestādes nepublicētie materiāli. Diplomprojekta saturs un struktūra: darba Analītiskajā daļā tika veikta analīze par valsts pārvaldes iestādi, analizēts personāla sastāvs un kustība. Analizēts personāla veidošanās posms meklēšana un atlase, identificējot tajā galvenās problēmas. Galvenās problēmas saistītas ar personāla atlases kritēriju noteikšanu, zemo atsaucību no pretendentiem un neefektīvu esošo personāla atlases procesu. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti Analītiskās daļas identificēto problēmu novēršanai. Tiek pilnveidoti atlases kritēriji, noteiktas jaunas pretendentu piesaistīšanas metodes un pilnveidots esošais personāla atlases process. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīta iestādē izmantotā resursu vadības sistēma Horizon personāla atlasē un rasts jauns tās pielietojums iestādē. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēta iestādes darba aizsardzības sistēma un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Freimane, L. Valsts pārvaldes iestādes personāla atlases pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Maurāne, G.- Datorsalikums.Rīga: RTU, 2011, 71 lpp.
Atslēgas vārdi Diplomprojektā tiek pilnveidots personāla atlases process un meklēšanas process valsts zemes dienesā
Atslēgas vārdi angļu valodā In diploma thesis are improved personnel searching and selecting processes in The state land service
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 11:34:20