Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Mazumtirdzniecības attīstības modelis Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Retail development model in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec., prof. N.Lāce
Anotācija Maģistra darba pētījuma priekšmets ir mazumtirdzniecības nozare, jo tā ir viena no tautsaimniecības nozarēm, kuru visvairāk ir ietekmējusi Latvijas un vispasaules ekonomikas lejupslīde. Par pētījuma objektu ir izvēlēts mazumtirdzniecības attīstības modelis, kuru būtu vēlams īstenot privātā un valsts sektora pārstāvjiem, kas iesaistīti mazumtirdzniecības nozarē. Tā kā jebkurai nozarei ir vajadzīga noteikta attīstība un nepieciešams sistemātiski sadarboties ar citām tautsaimniecības nozarēm, par maģistra darba pētījuma mērķi tiek noteikts : identificēt galvenos mazumtirdzniecības attīstības ietekmējošos faktorus un izstrādāt priekšlikumus mazumtirdzniecības attīstības veicināšanai reālajā tirgū. Darba mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi nozīmīgākie darba uzdevumi: 1. Raksturot mazumtirdzniecības ārējo un iekšējo vidi. 2. Noteikt nozīmīgākos mazumtirdzniecības attīstības ietekmējošos faktorus. 3. Noteikt mazumtirdzniecības attīstību veicinošos faktorus, to savstarpējo saistību un mijiedarbību. 4. Izstrādāt priekšlikumus mazumtirdzniecības attīstībai Latvijā. Maģistra darbā piedāvāts modelis, kas paredz ieviest izmaiņas MK noteikumu Nr. 178 Kārtība kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas nosacījumos. Jaunie nosacījumi būtu tieši attiecināmi uz mazumtirdzniecības merčendaizingu. Šādā veidā juridiski būtu sakārtotas merčendaizinga darbības mazumtirdzniecības nozarē. LR Profesiju standartā iekļautie profesiju standarti, kas saistīti ar mazumtirdzniecību - veikala pārdevējs, vizuālās reklāmas noformētāja, mazumtirdzniecības komercdarbinieka, reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālista, mārketinga un tirdzniecības speciālista, interjera dizainera, tirgzinības un tirdzniecības speciālista un tirdzniecības zāles darbinieka profesiju standarti nav tieši attiecināmi uz merčendaizingu, tāpēc būtu nepieciešams izstrādāt jaunu profesijas standartu merčendaizinga vadītājs un attiecīgi jaunas izglītības programmas, kurās varēs apgūt šo profesiju, kas arī ir paredzēts jaunajā modelī. Maģistra darba pirmā novitāte ir merčendaizinga procesu un tā ietekmējošo faktoru noteikšana. Nosakot šos faktorus, tālāk ir iespējams šos faktorus klasificēt, attiecīgi otrā novitāte ir merčendaizinga ietekmējošo faktoru klasifikācija. Kā maģistra darba trešā novitāte ir mazumtirdzniecības attīstības modelis Latvijā, kas izstrādāts ņemot vērā merčendaizingu procesu ietekmējošos faktorus. Zinātniskā pētījuma izklāsts, iegūtie rezultāti, secinājumi un izstrādātie priekšlikumi ir iekļauti 3 daļās, kuras sadalītas 11 nodaļās un 13 apakšnodaļās. Darba satura papildināšanai ir iekļautas 22 tabulas un izstrādāti 33 attēli. Kopējais darba apjoms sastāda 96 lappuses.
Atslēgas vārdi mazumtirdzniecība, merčendaizings, modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā retail, merchandising, model
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2011 13:52:10