Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Vairumtirdzniecības noliktavas būvniecība"
Nosaukums angļu valodā "Construction of distribution centre"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs B.Gaujēna
Recenzents J.Justs
Anotācija Diplomdarba uzdevums ir izstrādāt inženierprojektu un bakalaura pētījuma daļu. Par inženierprojekta tēmu tika izvēlēta vairumtirdzniecības noliktavas būvniecība. Objekta atrašanās vieta Rīgā, Daugavgrīvas ielā 45. Ēkai ir paredzēti divi stāvi ar kopējo platību 811,8 m2. Objektu paredzēts realizēt 98 darba dienās. Inženierprojektā ir izstrādātas sekojošas daļas: arhitektūra, sanitāri - tehnisko iekārtu principiālie risinājumi, konstrukciju ekonomiskais salīdzinājums, pamatvarianta konstrukciju aprēķins un dimensionēšana, būvdarbu organizācija un tehnoloģija, objekta ekonomiskais pamatojums aprēķinātas būvdarbu un būvmateriālu izmaksas, darba aizsardzība, drošības tehnika un vides aizsardzības prasības, kā arī izstrādāti rasējumi. Inženierprojekta galvenais mērķis ir izstrādāt tehniski pareizu un ekonomiski pamatotu inženierprojekta risinājumu, ņemot vērā esošos apstākļus. Par bakalaura pētījuma daļas tēmu tika izvēlēta Zemas enerģijas patēriņa ēku analīze salīdzinājumā ar tradicionālo būvniecību. Darba mērķis ir izpētīt un veikt analīzi zemas enerģijas patēriņa ēkām salīdzinājumā ar tradicionālām ēkām, kas atbilst LBN 002-01 prasībām. Pētījuma tēma, manuprāt, ir aktuāla, jo palielinoties enerģijas cenām pasaulē, pieaug nepieciešamība samazināt ēku enerģijas patēriņu un palielināt alternatīvās enerģijas izmantošanu. Diplomprojekta apjoms: Lapu skaits- 117; Attēlu skaits- 33; Tabulu skaits- 20; Rasējumu skaits- 9; Pielikumi- 3; Informācijas avoti- 27
Atslēgas vārdi Zemas enerģijas patēriņa ēkas un Vairumtirdzniecības ēkas noliktava
Atslēgas vārdi angļu valodā Low-energy buildings and construction of distribution centre
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2011 20:36:28