Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Finansiālo rādītāju analīze vairumtirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the Financial Data of the Wholesale Enterprise"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents T.Vanaga, RTU lektore
Anotācija Diplomdarba nosaukums: Finansiālo rādītāju analīze vairumtirdzniecības uzņēmumā. Diplomdarba nozīmīgums saistās ar to, ka pašlaik, ekonomisko sarežģījumu iespaidā, cieš daudzi uzņēmumi, samazinās to darbību raksturojošie rādītāji (peļņa, rentabilitāte, kredītspēja jeb maksātspēja utt.). Tādēļ nepieciešams analizēt uzņēmuma darbību un noteikt, kas ir tā vājās vietas, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām. Šāda veida analīze ir gan uzņēmuma īpašnieku interesēs, gan arī tā partneru un kreditoru interesēs. Izvirzītais mērķis ir izanalizēt uzņēmuma finansiālo rādītāju izmaiņas pēdējos gados. Lai sasniegtu šo mērķi, diplomdarbā tiek analizēts vairumtirdzniecības uzņēmuma attīstības tendences pēdējos gados. Nosakot uzņēmuma finansiālo stāvokli, svarīgi izanalizēt nozares stāvokli, uzņēmuma ieguldījumu nozarē un vispārējo ekonomisko stāvokli, kas šajā darbā tiek izpētīts. Tiek veikta kompleksā saimnieciskās darbības analīze, kas ietver pārskatu analīzi, likviditātes, kredītspējas, rentabilitātes rādītāju aprēķinu, kā arī bankrota iespējamības prognozēšanu un citu rādītāju aprēķinu. Pētījuma objekts ir vairumtirdzniecības uzņēmuma, ko ietekmē ekonomikas izmaiņas, saimnieciskās darbības analīze. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma grāmatvedības pārskatu analīze, kas ietver bilances, peļņas vai zaudējuma aprēķina un gada pārskata pielikumu analīzi, dažādu koeficientu izpēte. Diplomdarba apjoms 76 lapas, tas sadalīts 3 sadaļās, darbā ievietotas 47 tabulas, 7 attēli un 4 pielikumi, izmantots 21 bibliogrāfiskais avots.
Atslēgas vārdi finansiālo rādītāju analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā the analysis of the financial data
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2011 22:17:47