Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga pilnveidošanas projekts mazumtirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing development project for a retail company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,asist. T.Kravčuka
Anotācija Lienes Dzelzkalējas diplomprojektam Mārketinga pilnveidošanas projekts mazumtirdzniecības uzņēmumā bakalaura profesionālā grāda uzņēmējdarbības vadīšanā iegūšanai. Darba mērķis ir izpētīt SIA Madara 93 darbību, atklāt radušās problēmas, tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt argumentētus priekšlikumus. Diplomprojekta ietvaros izanalizēta teorija, kas saistīta ar mazumtirdzniecības nozari un konkrētā uzņēmuma vadīšanu, tā priekšrocības, konkurenti un ekonomiskie rādītāji. Darbā izvirzītas uzņēmuma galvenās problēmas un priekšlikumi to risināšanai. Tāpat arī veikti aprēķini par nepieciešamo pasākumu kopējām izmaksām. Diplomprojekta rezultāts ir SIA Madara 93 galveno problēmu atklāšana, to novēršanai nepieciešamo risinājumu izstrāde, izmantojot reklāmu, pārdošanas veicināšanu, sabiedriskās attiecības, merčendaizingu, darbinieku apmācību, kā arī darba apstākļu uzlabošanu. Pēc risinājumu apkopošanas konkrētai problēmai, tiek veikta pasākumu efektivitātes novērtēšana. Analītiskajā daļā izpētīta mazumtirdzniecības nozare un uzņēmuma darbība, tā priekšrocības, konkurenti un ekonomiskie rādītāji, kā arī konstatētas problēmas. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti iespējamie problēmu risinājumi, aprēķinātas izmaksas un novērtēta to efektivitāte. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāta lielveikala neto apgrozījuma prognoze nākamajam periodam Excel vidē un noteikta tā vidējā un individuālā ticamības zona. Darba un dabas aizsardzības daļā izpētītas attiecīgās jomas problēmas, noteikti darbinieku riski un izstrādāti ieteikumi risku samazināšanai vai likvidēšanai. Darbā ir 5 nodaļas, 104 lapaspuses, 7 tabulas, 10 formulas, 40 attēli un 28 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Mārketinga projekts, mazumtirdzniecības uzņēmums, SIA "Madara 93", merčendaizings
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing project, retail company, Madara 93 Ltd., merchendaising
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 18:17:29