Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Marketing activities improvement project for a commercial enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec.,asist. T.Kravčuka
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums SIA „Varner Baltija”, veikta uzņēmuma analīze, kura ietver sevī mārketinga analīzi, konkurences analīzi, atrašanās vietas analīzi, klientu apkalpošanas analīzi, kā arī pārdošanas veicināšanas pasākumu analīzi. Analītiskajā daļā tiek noteikta uzņēmuma lielākā problēma un tās risināšanas priekšlikumi. Projektu daļā tiek risināti priekšlikumi ikdienas apgrozījuma palielināšanai ieviešot jaunu zīmolu, izstrādājot atlaižu plānu, kā arī veicinot klientu informēšanas pasākumus. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta datu bāze SIA „Varner Baltija” Bik Bok Aspazija veikalam . Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti darba vides riski un veikta risku pakāpes samazināšana, lai darbiniekiem tiktu nodrošināta droša darba vide. Grafiskajā daļā tiek apkopotas tabulas un attēli, kuri tiks rādīti diplomprojekta aizstāvēšanā. Darba kopējais apjoms ir 75 lappuses, kas ietver sevī 29 tabulas, 26 attēlus un 20 izmantotās literatūras avotus.  
Atslēgas vārdi tirgzinības
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 17:41:44