Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Izmaksu samazināšana pakalpojuma uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Cost reduction in a services company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
Recenzents Mg.oec. I.Jansone
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Izmaksu samazināšana pakalpojumu uzņēmumā. Viens no galvenajiem uzņēmējdarbības mērķiem ir peļņas gūšana, peļņas apjomu galvenokārt ietekmē izmaksas un vadīšanas prasmes. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 64 lapas puses. Tas sastāv no analītiskās apskata daļas un no pētījumu un aprēķinu daļas. Darbā ir ievietotas 20 tabulas, 22 attēli. Analītiskajā apskata daļā apskatītas izmaksas un to klasifikācija, izmaksu ietekmējošie faktori, pašizmaksas kalkulācijas metodes, kritiskais punkts un tā analīze, kā arī materiālu izmaksu novērtēšanas metodes. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek apskatīts uzņēmums SIA KP Tehnoloģijas, izpētīta tā darbība un izanalizēta uzņēmuma izmaksu struktūra un rādītāji. Balstoties uz iegūto teorētisko informāciju un pelņas vai zaudējuma analīzi, tiek piedāvāti izmaksu samazināšanas varianti, lai uzlabotu uzņēmuma situāciju, veiktie risinājumi tiek pamatoti ar konkrētiem aprēķiniem, kā arī novērtēta to efektivitāte. Aprēķinos izmantoti dati no SIA KP Tehnoloģijas 2008. un 2009. gada pārskatiem. Darba beigās ir secinājumi un darba autores priekšlikumi situācijas uzlabošanai uzņēmumā SIA KP Tehnoloģijas.
Atslēgas vārdi Izmaksu samazināšana pakalpojuma uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Cost reduction in a services company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2011 12:51:10