Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbinieku apmācības un motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Enhancement of employee training and motivating system in a company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Anotācija Bakalaura darba autore: Ilona Ignatjeva Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg.oec.doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Darbinieku apmācības un motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 66 lapas, kurās ietverti 23 attēli un 4 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 3 nodaļām un 6 apakšnodaļām, pētījuma un aprēķinu daļa no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla un vispārēja ekonomiska literatūra, periodiskā literatūra, elektroniskie resursi, LR statistikas dati, nepublicētie mācību līdzekļi un uzņēmuma materiāli – kopā 16 literatūras avoti. Bakalaura darba rezultāti: izpētīta un novērtēta darbinieku apmācības un motivācijas sistēma uzņēmumā „Transcom Worldwide Latvia”, veikta darbinieku aptauja, lai izzinātu attieksmi pret uzņēmumu kopumā un motivējošiem faktoriem. Balstoties uz aptaujas rezultātiem un teorētiskajām nostādnēm izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma apmācības un motivēšanas sistēmas pilnveidošanai, doti ieteikumi efektīvāka darba veikšanai, lai atraisītu darbiniekos iekšējo potenciālu un sekmētu maksimālu darba rezultātu sasniegšanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ignatjeva I. Darbinieku apmācības un motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. –Rīga: RTU, 2011.- 66 lpp.
Atslēgas vārdi Darbinieku apmācības un motivēšanas sistēmas pilnveidošana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Enhancement of employee training and motivating system in a company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 14:10:45