Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Stabilitātes uzlabošanas pasākumi elektroenerģētiskās sistēmās"
Nosaukums angļu valodā "Stability improvement of electric energy systems"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs I.Zicmane
Recenzents T.Lomane
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Stabilitātes uzlabošanas pasākumi elektroenerģētiskās sistēmās. Darbā ir izvirzīta hipotēze Elektroenerģētiskās sistēmas stabilitātes nodrošinājums ir primārais uzdevums ilgtspējīgai, stabilai elektriskās sistēmas pastāvēšanai, jo apvienotā elektriskā sistēmā uzlabojas ekonomiskā energosistēmas funkcionēšanās. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, cik lielā mēra statiskā un dinamiskā stabilitāte ietekmē sistēmas drošību, ka arī stabilitātes uzlabošanas pasākumu ietekme uz kopējo elektriskās sistēmas apvienoto darbu. Darbs sastāv no ievada, kurā tiek formulēta pētījuma aktualitāte, pētījuma mērķis, teorētiskas daļas, kas satur pētījuma teorētisko bāzi, empīriskās daļas, kurā tiek pētīta pētījuma tēma un darbā izvirzītā hipotēze, ka arī noslēguma secinājuma un izmantotās literatūras saraksta. Darba kopapjoms ir 57 lappuses, tas satur 53 attēlus, darbā tika izmantoti 6 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi stabilitāte, elektroenerģētiskas, sistēmas, elektriskā, ulabošanas pasākumi, dinamiskā, statiskā
Atslēgas vārdi angļu valodā Stability, improvement, of electric energy, systems,
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 13:07:38