Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Bankas personāla motivēšanas sistēma”
Nosaukums angļu valodā „Motivation system of bank personnel“
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec, lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore: Inese Oldberga Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: RTU lektore Iveta Ozoliņa- Ozola Bakalaura darba temats: Bankas personāla motivēšanas sistēma Bakalaura darba apjoms: Kopumā 64 datorsalikuma lappuses, neieskaitot pielikumus. Divās darba daļās iekļautas 2 tabulas un 22 attēli. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 30 avoti, tai skaitā, LR normatīvie akti, preses publikācijas, mācību literatūra, kā arī Nordea bankas nepublicētie materiāli un internetā atrodamās ziņas. Bakalaura darba galvenais mērķis ir teorētiski izpētīt personāla motivēšanas būtību un izstrādāt ieteikumus Nordea bankas motivēšanas sistēmas uzlabošanai. Bakalaura darba galvenie rezultāti: 1)apkopoti dažādi viedokļi par to, kas ir motivācija; 2)veikta pastāvošo motivācijas teoriju analīze; 3)analizēta motivācijas saistība ar darba rādītājiem; 4)veikta monetārās un nemonetārās motivēšanas izmantošanas analīze finanšu starpniecības nozarē; 5)izpētītas motivēšanas īpatnības ekonomiskās recesijas apstākļos; 6)sniegts Nordea bankas un tās motivācijas sistēmas raksturojums; 7)izveidota anketa darbinieku motivācijas līmeņa noteikšanai vienā bankas filiālē; 8)ar anketas palīdzību izpētīts vienas filiāles darbinieku motivācijas līmenis un veikta iegūto datu analīze; 9)sniegti ieteikumi motivācijas sistēmas uzlabošanai. Bakalaura darba pētījuma periods: no 2011. gada februāra līdz maijam.
Atslēgas vārdi personāla motivēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel motivation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2011 12:58:47