Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Mācību līdzekļa "Nullsecības virzīta strāvas aizsardzība" izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of training facility "Zero sequence direct current protection"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Dolgicers
Recenzents A.Utāns
Anotācija Topošo speciālistu zināšanu kvalitāte ir tieši atkarīga no apmācības procesa. Ļoti svarīga šī procesa daļa ir teorētisko zināšanu nostiprināšana praktisko darbu laikā. Specializēto laboratorijas stendu un kompleksu integrēšana mācību procesā ļauj sasniegt labus rezultātus praktisko darbu efektivitātes paaugstināšanā. Interaktīvie objekti praktisko nodarbību un laboratorijas darbu izpildes procesu padara aizraujošu, kas pozitīvi ietekmē jaunā materiāla uztveri un ļauj labāk izpētīt automātikas un aizsardzības rīku tehnisko bāzi, automatizēto tehnoloģisko procesu vadības sistēmu algoritmisko un programmnodrošinājumu, kā arī iegūt praktiskās prasmes darbā ar mūsdienu automatizācijas un aizsardzības līdzekļiem. Ārzemju firmas ražo mācību stendus, taču tie ir ļoti dārgi un ir grūti atrast vajadzīgajai specifikai atbilstošu ierīci. Tika izlemts izveidot mācību stendu virzītas nullsecības strāvas aizsardzības izpētei uz loģiska programmējama kontrollera bāzes (PLC). PLC ir ierīce ar ielādējamo algoritmu, kuru ir jāizstrādā pašam, atkarībā no darba uzdevuma, tāpēc šī ierīce ir piemērota laboratorijas stenda bāzei. Saziņai ar PLC tiek lietots skārienekrāna panelis, kas izpilda datu ievades un izvades funkciju. Nullsecības virzīta strāvas aizsardzība tiek plaši pielietota kā aizsardzība pret īsslēgumiem uz zemi tīklos ar tieši zemētu neitrāli. Tomēr līdz šim nebija izstrādāti mācību līdzekļi šī veida aizsardzības apguvei laboratorijas darbu laikā. Maģistra darbā tiek realizēts projekts, kura ietvaros tiek izstrādāts mācību laboratorijas stends nullsecības virzītas strāvas aizsardzības apguvei. Darba pirmā nodaļa ir veltīta virzītas strāvas aizsardzības darbības principam, un īpaši virzītai nullsecības strāvas aizsardzībai, kur teorētiski ir aprakstītas aizsardzības shēmas, darbības kritēriji un tās sekas. Otrā nodaļa ir veltīta mācību stenda uzbūvei, un sastāv no mācību stenda sastāvdaļu apraksta. Trešā nodaļa ir veltīta mācību stenda pielietojumam. Darbs sastāv no 81 lapām, kas satur 54 attēlus, 15 tabulas un 9 bibliogrāfiskos avotus.
Atslēgas vārdi Apmācības līdzekļi, releju aizsardzība, mācību stends.
Atslēgas vārdi angļu valodā Training facility, relay protection
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 14:45:09