Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Rising of Motivation System Efficiency "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., doc.(prakt.) I.Ezera
Recenzents Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Anotācija Diplomprojekta autore: Inna Rižova Diplomprojekta vadītājs: Doc.prakt., Mg.oec. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: „Motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts” Darba apjoms: 75 lapas, kurās ietvertas 44 tabulas, 22 attēls, 1 formula un 13 pielikumi. Diplomprojekta analītiskā daļa sastāv no 5 nodaļām un 2 apakšnodaļām, projekta aprēķinu daļa sastāv no 4 nodaļām un 7 apakšnodaļām, tehnoloģiskā daļa sastāv no 3 nodaļām, darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no 2 nodaļām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātniskā un teorētiskā literatūra, dažādi elektroniskie resursi, LR statistikas dati, likumdošana, uzņēmuma nepublicētie dati: kopā izmantoti 24 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma motivācijas sistēmas efektivitātes analīze; izstrādāti 3 projekti motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, kuri balstīti uz datiem, kas iegūti ar kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu palīdzību. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Rižova I. Motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts/ Zinātn.vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2011.-75 lpp.
Atslēgas vārdi Motivācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Rising of Motivation System Efficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 21:04:07