Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Vēstures pieminekļu energoefektivitāte"
Nosaukums angļu valodā "Energy efficiency of historical monuments"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs A.Bērziņa
Recenzents A.Kamenders
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta studente Irina Minulova. Darba nosaukums ir Vēstures pieminekļu energoefektivitāte. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt esošo vēsturisko ēku stāvokli Latvijā un izstrādāt priekšlikumus, kā paaugstināt ēku energoefektivitāti un samazināt oglekļa dioksīda emisijas, nosiltinot ēku ar siltumizolācijas materiāliem un tajā pašā laikā saglabājot ēkas autentiskumu. Veicamie darba uzdevumi ir: literatūras izpēte, vēsturisko ēku būvmateriālu un siltumizolācijas materiālu analīze, mitruma un sāļu ietekmes uz vēsturisko ēku norobežojošajām konstrukcijām izpēte, siltumcaurlaidības koeficienta un siltuma enerģijas patēriņa aprēķini trīs Latvijas vēsturiskajām ķieģeļu ēkām pirms un pēc renovācijas, kā arī ieteikumu izstrāde ēku siltuma zudumu samazināšanai. Pirmajā nodaļā veikta literatūras analīze par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu samazinājumu mājokļu sektorā un ar to saistītā likumdošana. Otrajā nodaļā tiek apskatīti faktori, kas nosaka vēsturisko ēku siltināšanas pakāpi. Trešajā nodaļā aprakstīta mitruma un sāļu ietekme uz vēsturisko ēku konstrukcijām. Ceturtajā nodaļā apskatīti biežāk izmantotie vēsturisko ēku būvmateriāli un krāsas, kā arī būvniecības metodes. Piektajā nodaļā apskatīti vēsturisko ēku siltināšanas pamatprincipi un analizēta moderno materiālu saderība ar vēsturiskajām ēkām, sestajā nodaļā vēsturisko ēku siltināšanas projektu piemēri Latvijā, septītajā nodaļā veikti aprēķini un analizētas siltumcaurlaidības koeficienta un siltumenerģijas patēriņa izmaiņas pirms un pēc vēsturisko ēku renovācijas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 7 nodaļām, 15 apakšnodaļām un secinājumiem. Darba apjoms ir 63 lappuses, tajā izmantotas 13 tabulas, 5 formulas, 34 attēli, 1 pielikums un 64 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi vēsturiskās ēkas, energoefektivitāte, ēku siltināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā historical buildings, energy efficiency, heating
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 19:23:00