Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Operacionālā riska pārvaldes pilnveidošana komercbankā"
Nosaukums angļu valodā "Operational risk management improvement in a commercial bank"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec. V.Cudečkis
Anotācija Diplomprojektā ir izstrādāti pasākumi, kuri palīdz pilnveidot operacionālo risku pārvaldi komercbankā. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek pētīts AS PrivatBank vispārējais raksturojums, veikta komercbankas ārējās un iekšējās vides riska faktoru analīze. Ar SVID analīzes palīdzību ir noteikta komercbankas stratēģija turpmākai darbībai. Tiek noteikta operacionālo risku loma banku risku sistēmā, kā arī to ietekme uz banku darbību. Diplomprojekta projektu aprēķinu daļā ir aplūkota operacionālo risku identificēšana un novērtēšana. Izstrādāta operacionālo risku mazināšanas programma VIP korporatīvo klientu-nerezidentu apkalpošanas departamentā un ir piedāvāti pasākumi operacionālā riska mazināšanai bankā. Tehnoloģiskajā daļā tiek analizēts informācijas tehnoloģiju pielietojums operacionālā riska pārvaldei komercbankā, kā arī ir izstrādātas operacionālo risku datu bāzes. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba vides riska faktori un preventīvais pasākumu plāns 2011. gadam to novēršanai. Diplomprojekta apjoms ir 87 lapas. Darbā ir 24 tabulas un 32 attēli.
Atslēgas vārdi operacionālais risks, risks, pārvalde, komercbanka
Atslēgas vārdi angļu valodā operational risk, risk, management, commercial bank
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 11:24:34