Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Medicīnas iestādes personāla vadības optimizācijas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Human Resource Management Optimization in Health Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents Mg.oec. D.Semjonova
Anotācija Diplomprojekta autore: Inga Dobžanska Diplomprojekta vadītājs: G.Maurāne, Mg biol.,prakt.doc. Diplomprojekta temats: Medicīnas iestādes personāla vadības optimizācijas projekts. Diplomprojekta apjoms: 73 lapas; darbā iekļautas 13 tabulas, 17 attēli; darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 25 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī iestādes publicētie un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta medicīnas iestādes un tajā nodarbināto analīze. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti Psihologa amata izveidošanas projekts, Medicīnas iestādes 2.HIVAIDS stacionārās nodaļas atpūtas telpas virtuves izveidošanas projekts un Jaunākā personāla inspektora amata izveidošanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā apskatīta iestādes Personāla vadības nodaļas darbā izmantotā resursu vadības sistēma Horizon. Darba un dabas aizsardzības daļā analizēta darba aizsardzības pasākumu veikšanas teorija, izstrādāts Personāla vadības nodaļas risku novērtējums un darba aizsardzības pasākumu plāns. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Dobžanska I., Medicīnas iestādes personāla vadības optimizēšanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Maurāne G. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 73 lpp.
Atslēgas vārdi Medicīnas iestādes personāla vadības optimizēšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Human Resource Management Optimization in Health Institution
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 12:05:24