Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Uzņēmuma bankrota draudu prognozēšana"
Nosaukums angļu valodā "Bankruptcy Threats Prediction for Enterprise"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents N.Gode, TSI asoc. profesore
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir "Uzņēmuma bankrota draudu prognozēšana". Šajā diplomdarba par pētījuma objektu tika izvēlēta komercdarbība- saimnieciskā darbība, ko veic komersants ar mērķi gūt peļņu. Diplomdarbā tiks aprakstīta viena uzņēmuma, kuru autore nosauca par SIA X, saimnieciskā darbība, finanšu rādītāji, nodokļu maksājumu statistika, kā arī tika aplūkota nozares darbība un maksātnespējas un bankrota jēdzieni un statistika. Izstrādāta darba mērķis ir analizēt izvēlētas komercsabiedrības finansiālo darbību un, izmantojot teorētiskās zināšanās, prognozēt tās turpmākas saimnieciskās darbības rezultātus. Mērķa sasniegšanai teorētiskajā daļā tika apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, bet praktiskajā daļā autore veica SIA X finanšu analīzi par 2006., 2007., 2007., 2008. un 2010. gadu, novērtējot finansiālo stāvokli, aprēķinot likviditāti, aktivitāti, maksātspēju, rentabilitāti, prognozējot bankrota varbūtību. Uzņēmējsabiedrības darbības izbeigšana ir ļoti aktuāla problēma, tās cēloņi var būt ļoti dažādi. Šajā darbā tiks aplūkots bankrots- viens no saimnieciskās darbības pārtraukšanas veidiem, kad komersants vairs nav maksātspējīgs. Turklāt akcents tiks likts uz bankrota finansiālo, ne juridisko pusi, novērtējot tā iestāšanas iespējas pēc informācijas no gada pārskata, peļņas vai zaudējuma aprēķina, naudas plūsmas u. c. nekonfidenciāliem avotiem. Diplomdarba apjoms ir 74 lappuses, kas sastāv no 3 daļām un 5 pielikumiem. Darbā ir ievietotas 19 tabulas, 20 attēli un 18 formulas.
Atslēgas vārdi Bankrota draudu analīze un prognozēšana, uzņēmuma finanšu stavoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Bankruptcy threats analysis and prediction, financial statement of enterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 10:56:28