Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums „Integrētas kvalitātes vadības sistēmas ITIL un standarta ISO/IEC 20000:2005 izstrāde RTU IT dienestā”
Nosaukums angļu valodā „Integrated Quality Management System Standard ITIL and ISO/IEC 20000:2005 Development of IT Service RTU”
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs pr.doc., Dr.sc.ing. Iveta Mežinska
Recenzents M.sc.TQM Raimonda Liepiņa
Anotācija Maģistra darbs Integrētas kvalitātes vadības sistēmas ITIL un standarta ISOIEC 20000:2005 izstrāde RTU IT dienestā sniedz pētījumu par integrētas kvalitātes vadības sistēmas izveides iespējām, izvērtējot ITIL vadlīniju un starptautiskā standarta ISOIEC 20000:2005 prasības. Darba mērķis ir izstrādāt integrētu kvalitātes vadības sistēmu, atbilstoši starptautiskā standarta ISOIEC 20000:2005 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldība un Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēkas - vadlīniju prasībām, Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas Tehnoloģiju dienestā. Darba autore maģistra darbu izstrādājusi, balstoties uz DMAIC metodoloģiju. Pirmajā daļā aprakstītas vadības sistēmas un metodikas, kuras varētu pielietot, veidojot integrētu kvalitātes vadības sistēmu IT dienestā. Otrajā daļā aprakstīts starptautiskais standarts ISOIEC 20000:2005 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldība. Trešajā daļā aprakstītas ITIL vadlīnijas. Ceturtajā daļā darba autore ir aprakstījusi RTU IT dienestu, pakalpojumus, procesus un procedūras. Piektajā daļā veikts pētījums un datu analīze par prasībām, veidojot integrētu kvalitātes vadības sistēmu, izvērtējot standarta ISOIEC 20000:2005 un ITIL vadlīniju prasības. Darba autore ir salīdzinājusi standarta ISOIEC 20000:2005 un ITIL vadlīniju procesus, kā arī ir veikusi kvalitātes vadības pilnveides metožu pielietošana incidentu un sūdzību analīzē. Sestajā daļā aprakstīta procesu integrēšana, izstrādāts IT dienesta integrētas vadības sistēmas modelis un Kvalitātes rokasgrāmatas saturs, kā arī izvērtētas integrētas kvalitātes vadības sistēmas procesu pilnveidošanas iespējas. Septītajā daļā darba autore apraksta integrētas vadības sistēmas ieguvumus. Darbs sastāv no 75 lpp, 22 attēliem, 12 tabulām un 35 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Integrēta vadības sistēma, ISO 20000:2005, ITIL, kvalitātes pilnveides metodes, procesu analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā integrated management system, ISO 20000:2005, ITIL, quality improve methods, process analysis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 18:29:09