Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance enhancement project for a manufacturing company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autore: Margarita Venska. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Dr.oec., prof. Vitālijs Jurēnoks. Diplomprojekta temats: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta izveidošanai izmantotie materiāli: literatūra, saistītas ar ražošanas procesa vadīšanu, organizēšanu un pilnveidošanu, interneta resursu pieejamā informācija un uzņēmuma nepublicētie dati. Analītiskā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma SIA P.E.M.T. darbība, ražošanas process uzņēmumā kopumā, šūšanas iecirkņa darbība, tas īstenošanas problēmas. Aprēķinu daļā tiek aprakstīti veidi, kā pilnveidot šūšanas iecirkņa darbību, t.i. darba vietu atdeves paaugstināšanas stratēģija, darba laika izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas stratēģija, informācijas tehnoloģiju ieviešanas stratēģija. Tehnoloģiskā daļā tiek pilnveidota uzņēmuma iekšējās informācijas aprites sistēma. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēta darba aizsardzības prasību ievērošana, darba vides riski, to līmenis, kā arī izstrādāts pasākumu kopums risku novēršanai un sastādīts to veikšanas plāns. Grafiskā daļa satur visus diplomprojekta izstrādes laika izstrādātus un tajā iekļautos grafikus un attēlus. Diplomprojekta iegūtie rezultāti: tiek analizēta pētāmā uzņēmuma saimnieciskās darbības dati par 4 gadu ilgu laika posmu, noteiktas šās darbības problēmas, izvirzīti priekšlikumi šo problēmu risināšanai un izveidots pilnveidošanas projekts uzņēmuma situācijas uzlabošanai. Diplomprojekta apjoms ir 74 lpp., tai skaitā 32 attēli un 11 tabulas. Diplomprojekta izstrādei tika izmantoti 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance enhancement project for a manufacturing company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 14:52:38