Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Operacionālo risku pārvaldīšanas pilnveidošanas projekts "
Nosaukums angļu valodā "Operational risk management improvement project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec.,lekt. M.Strādere
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Normunds Bulis Diplomprojekta vadītāja: Irina Voronova, RTU asoc.prof., Dr.oec. Diplomprojekta temats: Operacionālo risu pārvaldīšanas pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 70 lapas, darbā iekļautas 22 tabulas, 34 attēli un 3 formulas, darbam pievienoti 1 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli : darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. FKTK normatīvie akti, Bāzeles komitejas pieņemtās pamatnostādnes, raksti un grāmatas par operacionālo risku. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika apskatīti komercbanku risku vadības reglamentējošie dokumenti, bankas kapitāla pietiekamība, tika aprakstīta bankas operacionālo risku pārvaldības politika. Projektu aprēķinu daļā tika veikta operacionālā riska zaudējumu deklarēšanas procedūras pilnveidošana, tika apskatīti risku mazināšanas pasākumi. Tehnoloģiskā daļā tika veikts autora izstrādātas zaudējumu deklarācijas sistēmas izveides apraksts un ekspertu aptaujāšanas sistēmas izveides apraksts. Darba un dabas aizsardzības daļā tika novērtēti un izteikti priekšlikumi darba vides riska faktoriem, kā arī noteiktas darba aizsardzības sisēmas uzlabošanas izmaksas. Grafiskajā daļā tika atspoguļoti analītiskās daļas, projektu un aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas pētījumu un priekšlikumu rezultāti. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Bulis, N. Operacionālo risku pārvaldīšanas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Voronova, I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 70 lpp
Atslēgas vārdi Operacionālo risku pārvaldīšanas pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational risk managament improvement project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 23:47:20