Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas IKP un to ietekmējošie faktori”
Nosaukums angļu valodā „GDP of Latvia and its influential factors”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec.M. Šenfelde
Recenzents Dr.oec. L. Krilovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Latvijas IKP un to ietekmējošie faktori”. Maģistra darba mērķis ir balstoties uz statistisko informāciju, izpētīt Latvijas IKP laika posmā no 1990. līdz 2010. gadam, noskaidrot kādi svarīgākie faktori to ietekmē un piedāvāt iespējamos risinājumus. Maģistra darbā tika veikta Latvijas IKP dinamikas analīze. Latvijas ekonomikas attīstība pēdējā laikā ir piedzīvojusi strauju mainību. 90. gadu sākumā sakarā ar vēsturiskajām, politiskām un ekonomiskām izmaiņām, strauji pazeminājās ražošana, bankrotēja daudzi uzņēmumi, kā rezultātā bija vērojams straujš IKP kritums Latvijā. Savukārt 2006. – 2007. gadā IKP pieauguma temps ir bijis viens no straujākajiem Eiropas Savienībā, kam sekoja straujš tā kritums. Latvijas valsts savu ekonomisko izaugsmi ir balstījusi pamatā uz pakalpojumu bāzes. Otra produktīvākā nozare ir apstrādes rūpniecība, kuras īpatsvars pastāvīgi samazinājās. Veicot starptautisko salīdzinājumu tika konstatēts, ka intensīvie ekonomiskās izaugsmes faktori – investīcijas un produktivitāte- ir nozīmīgi ekonomikas attīstībā. Salīdzinot ražošanas un pakalpojumu nozari, secināts, ka viennozīmīgi izdalīt svarīgāko faktoru nav iespējams, jo ir valstis, kas balstītas uz ražošanas un kas uz pakalpojumu bāzes. Analizējot vairākas ES valstis, redzams, ka Latvijas IKP uz 1 iedzīvotāju ir viens no zemākajiem. No apskatītajām valstīm Latvijā ir arī zemākā produktivitāte, viens no zemākajiem investīciju līmeņiem, kā arī zemākais ražošanas un viens no augstākajiem pakalpojumu īpatsvariem. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti iekšzemes kopprodukta un tā ietekmējošo faktoru teorētiskie aspekti. Otrajā daļā tiek veikta statistiskā datu analīze, tiek analizēta IKP dinamika, struktūra, IKP pēc izdevumu metodes. Trešajā daļā ir analizēts IKP starptautiskā kontekstā, apskatot tādas jomas kā investīcijas, produktivitāte, ražošana un pakalpojumi. Maģistra darba apjoms ir 93 lpp. Maģistra darbā tika iekļauti 59 attēli, 9 tabulas un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Iekšzemes kopprodukts
Atslēgas vārdi angļu valodā Gross Domestical Product
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2011 14:01:46