Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Fibrobetona elementu lieces stiprības analizēšana"
Nosaukums angļu valodā "Bending strength analysis of fiber reinforced concrete elements"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs G.Šahmenko
Recenzents A.Skudra
Anotācija Profesionālā maģistra studiju noslēguma Māra Stroža maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Materiālu un Konstrukciju institūtā. Maģistra darba pētnieciskajā daļā tiek analizēta elementu ar dažādu fibrobetona sastāvu lieces stiprība kā arī paša elementa darbība liecē. Sastāvi izveidoti ar domu salīdzināt dažāda materiāla un dažādas koncentrācijas fibru ietekmi uz lieces stiprību. Pielietoto fibru materiāli un dimensijas: 1) viļņotās tērauda fibras (diametrs 0,8mm; garums 50mm); 2) tērauda fibras ar āķiem galos (diametrs 0,2mm, garums 30mm); 3) polivinila alkohola fibras PVA (diametrs 0,04mm; garums 8mm). Papildus tam tiek eksperimentēts ar betona sastāvu, mēģinot panākt labāku iestrādājamību un tajā pašā laikā labākus lieces stiprības rādītājus. Kopā izstrādāti 5 dažādi fibrobetona sastāvi, no kuriem var izdalīt sekojošus elementus ar ārējām dimensijām: sijas 10x10x65cm, sijas 10x10x40cm, sijas 5x5x54cm, sijas 4x4x40cm, plātnes 3x15x65cm, prizmas 4x4x16cm (kopā 34 paraugi testēšanai liecē). Katram sastāvam izstrādāti atsevišķi kubiņi ar ārējiem izmēriem 10x10x10cm, kuriem noteikta maksimālā spiedes stiprība ar graujošo metodi (kopā 13 kubiņi). Lai uzskatamāk attēlotu attiecīga fibrobetona sastāva pielietojamības iespējas, izstrādāju analītisku aprēķina modeli galīgo elementu aprēķina programmā Ansys, kas ļauj prognozēt aptuvenu elementa maksimālo lieces stiprību. Pēc iegūtajiem rezultātiem un analītiskā modeļa pielietošanas diapazona noteikšanas izstrādāju trīs praktiskus fibrobetona elementu pielietošanas piemērus, no kuriem divi ir liekti elementi, viens spiesti liekts. Jāpiebilst, ka šie aprēķini neļauj pilnībā spriest par elementu nestspēju, jo tiem pārbaudīti tikai lieces spriegumi un attiecīgi spiesti liektajiem elementiem arī spiedes spriegumi. Neskatoties uz to, veiktie aprēķini ļauj rast zināmu priekšstatu par attiecīga fibrobetona sastāva izmantošanas iespējām nesošos būvelementos. Maģistra darbā izmantota zinātnieciskā literatūra, jaunākie būvniecības žurnāli un internetā pieejamā informācija. Apraksta daļas apjoms ir 92 lappuses, 36 tabulas, 94 attēli. Izmantoti 22 literatūras avoti un beigās pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Fibrobetons, lieces stiprība
Atslēgas vārdi angļu valodā Fiberconcrete, bending strength
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2011 13:08:34