Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Apdrošināšanas pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance development project for an insurance service company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Apdrošināšanas pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 86 lpp, grafiskās daļas apjoms - 17 lpp. Efektīvākai informācijas atspoguļošanai darbā ir iekļautas 39 tabulas, 36 attēli, 8 formulas un viens pielikums. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir atspoguļota uzņēmuma vēsture un pamatdarbības īss raksturojums, kā arī tiek apskatīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra. Tiek veikta tirgus, konkurentu un valsts ekonomiskā stāvokļa analīze. Lai labāk izprastu uzņēmuma pašreizējo stāvokli tiek veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze. Pamatojoties uz veikto analīzi tiek noteikta problēma un to iespējamie risinājumi. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti trīs iespējamie risinājumi ar, kuru palīdzību ir plānots ja ne pilnībā, tad vismaz daļēji novērst konstatētās problēmas sekas. Šajā gadījumā autore piedāvā sekojošus risinājumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas projekts, mācību centra izveidošanas projekts un zvanu centra izveidošanas projekts. Daļas noslēgumā tiek veikta katra investīciju projekta novērtēšana ar, kura palīdzību tiek noskaidrots vai projekts ir akceptējams un realizējams. Tehnoloģiskajā daļā tiek atspoguļota katra investīciju projekta novērtēšanas tehnoloģiskā gaita izmantojot datorprogrammas Excel sniegtās iespējas. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti uzņēmumā pastāvošie darba vides riska faktori un to pakāpes. Pamatojoties uz konstatētajiem darba vides riska faktoriem tiek izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns ar, ar kura palīdzību plānots ja ne novērst, tad vismaz samazināt konstatētos darba vides riska faktorus. Grafiskajā daļā tiek atspoguļota diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti.
Atslēgas vārdi Apdrošināšanas pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance development project for an insurance service company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 08:29:07