Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma interneta mārketinga projekts"
Nosaukums angļu valodā "Company’s internet marketing project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Mg.oec. M.Strādere
Anotācija Šis diplomprojekts ir izstrādāts profesionālā bakalaura studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās. Diplomprojekta analītiskajā daļā tik veikta uzņēmuma 2008.-2010.gadu periodā finanšu rādītāju analīze, mikro un makro vides pētīšana, stipro un vājo pušu, draudu un iespēju noteikšana. Rezultātā tika secinātas uzņēmuma trīs galvenās problēmas: komunikācijas ar esošiem un potenciālajiem klientiem trūkums; uzņēmuma nepietiekama pazīstamība un nekvalitatīva reklāma; uzņēmuma noliktavā sakrātie produkcijas krājumi. Projekta aprēķinu daļā tika izvirzīti priekšlikumi problēmu atrisināšanai sociālā tīkla ietvaros: uzņēmuma vietnes izveidošana; reklāmas plānošana; interneta veikala dibināšana. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstīts uzņēmuma vietnes izveidošanas process, reklāmas plānošana un interneta veikala dibināšana ar programmatūras palīdzību. Darba aizsardzības daļā, veicot darbinieku anketēšanu, tika noteikti biroja apgaismojuma un mikroklimata problēmas, un izvirzīti priekšlikumi to novēršanai. Tika piedāvāts aktivitāšu plāns un plānotas izmaksas. Grafiskās daļas ietvaros tika attēloti uzņēmuma darbinieku un sociālo tīklu lietotāju anketēšanas rezultāti un izmaksu procentuālie sadalījumi. Darba apjoms ir 78 lapaspuses. Diplomprojekts satur 17 tabulas, 46 attēlus un izmantoto literatūras avotu skaits ir 21.
Atslēgas vārdi mārketinga projekts, interneta mārketinga projekts, uzņēmuma projekts, uzņēmuma mārketinga projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā marketinga project, internet marketing project, company"s project, company"s marketing project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 10:13:54