Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Reklāmas darbības attīstības projekts DnB NORD Bankā"
Nosaukums angļu valodā "Promotional activities development project for DnB NORD Bank"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents Mg.oec. A.Ādamsons
Anotācija ANOTĀCIJA Darbs sastāv no projektu daļas un grafiskās daļas. Projektu daļā ietilpst analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa. Projektu daļa sastāv no 73 lapām, 36 tabulām un 23 attēliem, grafiskā daļa sastāv no 16 lapām. Analītiskajā daļā tiek veikta literatūras avotu analīze un vienlaicīgi tiek veikti sekundāro informācijas avotu pētījumi un analīze. Darbā tiek analizēta AS „DnB NORD Bankas” darbība, tiek noteiktas galvenās problēmas. 2010.gadā bankas administratīvie izdevumi ir 20 205 tūkst. Ls, kas ir par 7% mazāk nekā 2009.gadā un reklāmas un sponsorēšanas izdevumi 2010.gadā ir samazināti par 19%, taču bankas zaudējumi ir 28 106 tūkst. Ls, kas ir par 4 reizēm mazāki zaudējumi nekā 2009.gadā. Tirgus daļa AS „DnB NORD Bankai” 2010.gadā ir 8,5% no kopējā tirgu. Piesaistīto noguldījumu apjoms 2010.gadā ir palielinājies par 7,9%, salīdzinājumā ar 2009.gadu, un izsniegto kredītu apjoms ir samazinājies par 4,9%. AS „DnB NORD Bankas” reklāmas izdevumi tiek sadalīti šādās daļās: drukātajai reklāmai 31%, TV reklāmai 33%, Radio reklāmai 15%, Vides reklāmai 11%, bet interneta reklāmai 10% naudas līdzekļu no kopējiem reklāmas izdevumiem. Projektu aprēķinu daļā tiek veikti ekonomiskie aprēķini izmantojot analītiskās daļas rezultātus. Veidojot General Electric modeli, tirgus pievilcība šobrīd tiek vērtēta ar 3,05 punktiem (5 punktu skalā), kas ir vidējs rādītājs, bet AS „DnB NORD Bankas” biznesa stiprums tiek vērtēts ar 3,9 punktiem no maksimālajiem 5. Izstrādājot Bostonas konsultantu grupas matricu, tirgus izaugsmes pakāpe 2010.gadā tiek vērtēta ar 3,5%, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. AS „Dnb NORD Bankas” klientu lojalitātes programmas ietvaros izstrādātās loterijas izmaksas ir 14 115 Ls. Salīdzinot trīs interneta reklāmas veidus, par vislabāko tiek atzīta sociālo tīklu reklāma, kas tiek vērtēta ar 4,1 punktu 5 punktu skalā, e-pasta reklāma tiek novērtēta ar 4 punktiem, bet banera reklāma ar 3,55 punktiem. Kopējās interneta reklāmas izmaksas mēnesī ir 20 553,74 Ls, kur lielāko daļu izmaksu veido banera reklāma. Tehnoloģiskā daļā tiek prognozēti būtiskākie AS „DnB NORD Bankas” rādītāji. Izmantojot speciālas metodes, tiek prognozēts, ka 2011.gadā AS „DnB NORD Bankas” tirgus daļa samazināsies pat 0,6% salīdzinājumā ar 2011.gadu, tiek arī prognozēts, ka noguldījumu apjoms 2011.gadā sasniegs 574 961 tūkst. Ls. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek veiktas vēdināšanas, apgaismojuma, skaņas, trokšņa izolācijas u.tml. pasākumu uzlabošanas iespēju analīze un risināšana. Tiek arī noteiktas kopējās darba aizsardzības izmaksas vienam gadam, kas ir 655 Ls. Grafiskajā daļā tiek iekļauti patstāvīgi veidotie grafiki un shēmas, kas atspoguļo darba gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus.
Atslēgas vārdi DnB NORD Banka, reklāma
Atslēgas vārdi angļu valodā DnB NORD Bank, advertisement
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 15:36:06