Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Augstskolas personāla plānošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Personnel Planning in a Higher Education Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents MBA D.Aramina
Anotācija Diplomprojekta apjoms: 88 lapas; darbā iekļautas 8 tabulas, 22 attēli un 1formula; darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 16 literatūras avoti, t.sk. LR un Rīgas Tehniskās universitātes normatīvie akti, profesionālā literatūra, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: diplomprojekta Analītiskajā daļā tika veikta analīze par doktorantu skaitu un mainību trīs gadu laikā, kā arī noteikts atbildīgais personāls par doktora studiju administrēšanu un tā veicamie pienākumi. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti: Rīgas Tehniskās universitātes doktora studiju administrēšanas funkciju noteikšanas projekts, kurā tika identificēta procesu būtība un noteikti ar doktora studiju administrēšanu saistītie procesi, kā arī izstrādātas doktora studiju administrēšanas procesu shēmas, kas ļauj atbrīvoties no liekajām funkcijām, kā arī paaugstināt darba efektivitāti. Kā otrs projekts tika izstrādāts augstskolas personāla plānošanas projekts ar funkciju centralizēšanu, kurā tika aplūkota iespēja doktora studiju administrēšanu centralizēt Doktorantus studiju daļā, aprēķinot visu pienākumu veikšanai nepieciešamo personālu. Trešais projekts tika izstrādāts kā augstskolas personāla plānošanas projekts bez funkciju centralizēšanas, kurā tika aplūkota iespēja uzlabot esošo doktora studiju administrēšanas procesu, pārdalot pienākumus, nosakot nepieciešamos Doktorantu studiju daļas darbinieku skaitu pienākumu veikšanai. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīta Rīgas Tehniskās universitātes studiju vadības sistēma, kādas iespējas tā piedāvā veiksmīgai doktora studiju administrēšanas nodrošināšanai, kā arī tika sniegti ierosinājumu studiju vadības sistēmas pilnveidošanai. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēts darbs ar datoru un datoru stacijām Rīgas Tehniskās universitātes Doktorantu studiju daļā, kā arī novērtēts telpu iekārtojums no ergonomikas puses Doktorantu studiju daļā, rezultātā tika sniegti ierosinājumi darba telpu uzlabošanā, kā arī paredzētas aptuvenās izmaksas uzlabojumu ieviešanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Skreija, Z. Augstskolas personāla plānošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 88 lpp.
Atslēgas vārdi Augstskolas personāla plānošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Personnel Planning in a Higher Education Institution
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 15:05:51