Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Mārketinga politikas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumos Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing policy development in commercial enterprises in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Recenzents Dr.oec. N.Dubro
Anotācija Globālā ekonomikas krīze skārusi gandrīz visas nozares un valstis, tajā skaitā arī tirdzniecību. Tāpat arī Latvijā tirdzniecība vairs neattīstās tik strauji uz augšu tas saistīts gan ar ekonomikas lejupslīdi, gan arī globālo ekonomisko krīzi. Tomēr krīzei ir plusi. Tā mudina domāt, darīt un mainīties, ka arī pārskatīt esošo mārketinga politiku un izdarīt visu iespējamo lai stabilizēt vai paaugstināt uzņēmuma ekonomisko stāvokli. Ir vērts atzīmēt faktu, ka Latvijai ir ļoti izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis, skatoties no visiem aspektiem, viens no kuriem ir tirdzniecības ceļi. Latvija atrodas tirdzniecības krustpunktā. Katrai valstij tirdzniecība ir svarīga un Latvijai it īpaši, kā Eiropas Savienības dalībvalsts ne tikai vēlas, bet spiesta uzrādīt labus rezultātus tirdzniecībā. Tāpēc autora izvēlētais temats Mārketinga politikas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumos Latvijā var uzskatīt par aktuālu. Šobrīd Latvijā pastāv vairākas uzņēmējdarbības sfēras. Tomēr kā izplatītākā ir tirdzniecība gan vairumtirdzniecība, gan mazumtirdzniecība. Mūsdienu tirgus situācijā ļoti strauji attīstās tirdzniecība internetā, ar katru gadu interneta veikalu skaits un apgrozījums pieaug tādēļ šī tirdzniecības sfēra kļūst arvien pievilcīgāka uzņēmēju acīs, kas vēlas palielināt savu tirdzniecības apjomu un piesaistīt jaunu klientu loku. Studiju darba objekts ir tirdzniecības uzņēmumi, priekšmets - mārketinga politika. Maģistra darba mērķis ir palielināt pārdošanas apjomus tirdzniecības uzņēmumos. Hipotēze - mārketinga politikas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumos, kas nodrošinās peļņas pieaugumu. Lai šo mērķi sasniegtu ir jāpilda sekojošie uzdevumi: 1) Atrast vajadzīgo informāciju, kas būs nepieciešama izpētei; 2) Izanalizēt tirdzniecības nozari; 3) Savākt, atlasīt, apkopot un apstrādāt statistiskos datus; 4) Izpētīt literatūru ar kuras palīdzību būs iespējams izstrādāt mārketinga politiku; 5) Pielietot izstrādātās novitātes uzņēmumā; 6) Izstrādāt secinājumus un priekšlikumus kā uzņēmējiem veiksmīgāk un objektīvāk izveidot mārketinga politiku. Darba novitātes: 1) Pārdošanas principu izstrāde kopumā; 2) Preču reitinga izstrāde un izmantošana pirkuma procesā; 3) Mārketinga politikas izstrādāšana ar preču reitinga sistēmas pielietošanu. Darbs sastāv no trim daļām. Darbs sastāv no 85 lapām, kur atrodas 20 attēli un 25 tabulas. Analītiskā daļā darba autors sniedz kopējo nozares stāvokļi Latvijā. Izmantojot statistikas datus, ir apkopota informācija par mazumtirdzniecības apgrozījuma struktūras izmaiņām kā arī cenu izmaiņām. Statistiskie dati par uzņēmumu skaitu un to izmaiņām. Tiek salīdzināti un apkopoti dati par Latvijas tirdzniecību salīdzinājuma ar ASV un Eiropas Savienību. Teorētiskā daļā ir analizēti politikas formēšanās teorētiskie pamati. Ir apkopota informācija par tirdzniecības kavējošiem un veicinošiem faktoriem. Apskatītas Latvijas tirdzniecības problēmas un to risināšanas iespējas kā arī izstrādāta jauna reitinga sistēma. Zinātniski praktiskā daļa darba autors pielieto izstrādāto sistēmu praksē uz Maxima tirdzniecības uzņēmuma piemēra. Šajā daļa sniegti rezultāti par pielietotu stratēģiju. Secinājumos izklāstīti veiktā pētījuma rezultāti, formulēti priekšlikumi. Studiju darbā tiks izmantotas salīdzināšanas un analīzes metodes. Teorētiskās metodes speciālās literatūras analīze. Statistiskās analīzes metodes ka arī kvantitatīvās metodes. Maģistra darbā pastāv daži ierobežojumi, darbā ir apskatīti tirdzniecības tīkli, kuros ir vairāk par 60 veikaliem, jo pasaulē nepastāv reitinga sistēma tirdzniecības uzņēmumos, visi aprēķini ir aptuveni. Maģistra darba uzrakstīšanai tiks izmantotas vairākas mācību grāmatas kā arī tiks izmantota informācija, kas iegūta no dažādu ziņu portālu, uzņēmumu, Ekonomikas Ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes un interneta veikalu mājas lapām. Autors sagatavoja izstrādātās referāta tēzes, kas saistītas ar maģistra darba tēmu, 52. RTU studentu zinātniski tehniskā konference.
Atslēgas vārdi Mārketinga politikas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumos Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing policy development in commercial enterprises in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2011 22:33:16